Titta på talet

_live_enhanced_soteu_live_feed

Video Description

 

Onsdagen den 13 september 2017 höll Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet.

Han gav en bild av det aktuella politiska och ekonomiska läget i EU, såg tillbaka på vad EU har uträttat det gångna året och presenterade sina prioriteringar för det kommande året.

Publikationer

Faktablad om tillståndet i unionen

  • Färdplan för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU
  • Dagens ekonomiska och monetära union
  • En europeisk ekonomi- och finansminister
  • Stödtjänsten för strukturreformer
  • En europeisk arbetsmyndighet
  • Utstationering av arbetstagare i EU
  • Kvalitetsskillnader hos livsmedel
  • Bättre lagstiftning
  • EU:s viktiga partnerskap med Afrika
  • Ett år med Europeiska solidaritetskåren

Broschyr: Medborgardialoger om EU:s framtid

Övrigt pressmaterial om tillståndet i unionen

Allmänt pressmeddelande

Pressmeddelande om en uppdaterad uppförandekod för kommissionärerna

2017 års tal om tillståndet i unionen – Handelspaketet: EU-kommissionen lägger fram förslag för en balanserad och progressiv handelspolitik

2017 års tal om tillståndet i unionen – Handelspaketet: Europeiska kommissionen föreslår en ram för granskning av utländska direktinvesteringar

Tillståndet i unionen 2017, demokratipaketet – Reform av medborgarinitiativet och finansieringen av politiska partier

Tillståndet i unionen 2017 – Industripolitisk strategi: Investera i en smart, innovativ och hållbar industri.

Tillståndet i unionen 2017 – Cybersäkerhet: Kommissionen trappar upp EU:s insatser mot cyberattacker.

Följ debatten i sociala medier

Skicka in dina synpunkter

Dina synpunkter är viktiga. Kommissionen har fört en aktiv dialog med samhällsgrupper runtom i Europa för att ta del av deras synpunkter på vad EU ska prioritera i framtiden. Dialogen fortsätter och kommer att bidra till att inspirera Jean-Claude Junckers tal i september.