Sledujte prejav

_live_enhanced_soteu_live_feed

Video Description

 

V stredu 13. septembra 2017 predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker svoj každoročný prejav o stave Európskej únie.

Predseda Juncker uviedol: „Do európskych plachiet znova duje priaznivý vietor. Nedostaneme sa však nikam, ak tento vietor nechytíme. (…) Mali by sme si vytýčiť smerovanie do budúcna. Slovami Marka Twaina, po rokoch nás bude viac mrzieť to, čo sme nespravili, než to, čo sme spravili. Nastal čas vybudovať do roku 2025 jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Európu.

Na riadenie programu reforiem vytýčeného vo svojom prejave navrhol predseda Juncker plán na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie. Komisia následne prijala celý rad konkrétnych iniciatív v oblasti obchodu, preverovania investícií, kybernetickej bezpečnosti, priemyslu, údajov a demokracie.

Publikácie

Informačné prehľady o stave Únie

  • Plán na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie
  • Hospodárska a menová únia dnes
  • Európsky minister hospodárstva a financií
  • Služba EÚ na podporu štrukturálnych reforiem
  • Európsky orgán práce
  • Vysielanie pracovníkov v rámci EÚ
  • Dvojaká kvalita potravín
  • Lepšia právna regulácia
  • Kľúčové partnerstvo EÚ s Afrikou
  • Európsky zbor solidarity: o rok neskôr

Brožúra: Dialógy s občanmi o budúcnosti Európy

Ďalšie tlačové materiály k správe o stave Únie

Všeobecná tlačová správa k správe o stave Únie

Tlačová správa o modernizovanom Kódexe správania komisárov

Správa o stave Únie za rok 2017 – Balík právnych predpisov o obchode: Komisia predstavuje iniciatívy týkajúce sa vyrovnanej a progresívnej obchodnej politiky

Správa o stave Únie za rok 2017 – Balík právnych predpisov o obchode: Európska komisia navrhla rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií

Stav Únie v roku 2017 – Demokratický balík: Reforma iniciatívy občanov a financovania politických strán

Stav únie v roku 2017 – Stratégia pre priemyselnú politiku: investície do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu

Správa o stave Únie 2017 – Kybernetická bezpečnosť: Komisia chce, aby EÚ razantnejšie reagovala na kybernetické útoky

Správa o stave Únie v roku 2017 Rámec pre voľný pohyb iných ako osobných údajov v EÚ

Aktuálne na sociálnych médiách

Pošlite nám svoje návrhy alebo pripomienky

Názory verejnosti sú dôležité. Komisia sa aktívne zapája do dialógu s komunitami v celej Európe s cieľom zistiť ich názory na budúce európske priority.