Obejrzyj wystąpienie

_live_enhanced_soteu_live_feed

Video Description

 

W środę 13 września 2017 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił tegoroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej.

Jean-Claude Juncker powiedział w nim: Wiatr znów wieje w żagle Europy. Nigdzie jednak nie dopłyniemy, jeśli tego wiatru nie chwycimy. [...] Powinniśmy wyznaczyć kierunek działań na przyszłość. Jak napisał Mark Twain, za kilkanaście lat bardziej będziemy żałowali tego, czego nie zrobiliśmy, niż tego, co zrobiliśmy. Teraz przyszedł czas, by budować bardziej zjednoczoną, silniejszą i bardziej demokratyczną Unię do 2025 r.

Aby nadać kształt programowi reform przedstawionemu w orędziu, Jean-Claude Juncker zaproponował „Plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii”. Bezpośrednio po tym Komisja przyjęła szereg konkretnych inicjatyw w obszarze handlu, monitorowania inwestycji, cyberbezpieczeństwa, przemysłu, ochrony danych i wzmocnienia demokracji.

Publikacje

Zestawienia informacji na temat orędzia o stanie Unii:

  • Plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii
  • Unia gospodarcza i walutowa – stan obecny
  • Een Europees minister van Economische Zaken en Financiën
  • Służba ds. Wspierania reform strukturalnych UE
  • Europejski Urząd ds. Pracy
  • Delegowanie pracowników w UE
  • Podwójna jakość żywności
  • Lepsze stanowienie prawa
  • Kluczowe partnerstwo UE z Afryką
  • Europejski Korpus Solidarności działa od prawie roku

Broszura: Dialogi z obywatelami na temat przyszłości Europy

Pozostałe materiały prasowe dotyczące orędzia o stanie Unii

Ogólny komunikat prasowy na temat orędzia o stanie Unii

Komunikat prasowy dotyczący zmienionego kodeksu postępowania komisarzy

Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – pakiet dotyczący handlu: Komisja przedstawiła inicjatywy na rzecz zrównoważonej i postępowej polityki handlowej

Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – pakiet dotyczący handlu: Komisja Europejska proponuje ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – pakiet dotyczący demokracji: reforma inicjatywy obywatelskiej i zasad finansowania partii politycznych

Orędzie o stanie Unii 2017 – strategia dotycząca polityki przemysłowej: inwestycje na rzecz inteligentnego, innowacyjnego i zrównoważonego przemysłu

Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – cyberbezpieczeństwo: Komisja zwiększa zdolności reagowania UE na ataki cybernetyczne

Orędzie o stanie Unii 2017: Ramy dotyczące swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE

Wcześniejsze posty w mediach społecznościowych

Podziel się z nami swoją opinią!

Opinia publiczna jest ważna. Komisja aktywnie kontaktuje się ze społecznościami w całej Europie, aby poznać ich opinie na temat przyszłych priorytetów dla Europy.