Noskatieties uzrunu

_live_enhanced_soteu_live_feed

Video Description

 

Trešdien, 2017. gada 13. septembrī, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers Eiropas Parlamentā uzstājās ar ikgadējo runu par stāvokli Savienībā.

Šajā runā tiek izvērtēta Eiropas pašreizējā politiskā un ekonomiskā aina. Tā ir iespēja sniegt pārskatu par ES darbu pagājušajā gadā un ieskatīties nākotnē, nākamā gada prioritātēs.

Publikācijas

Faktu lapas par stāvokli Eiropas Savienībā:

  • Vienotākas, stiprākas un demokrātiskākas Savienības ceļvedis
  • Ekonomiskā un monetārā savienība
  • Eiropas ekonomikas un finanšu ministrs
  • ES strukturālo reformu atbalsta dienests
  • Eiropas Darba iestāde
  • Darba ņēmēju norīkošana uz citu ES valsti
  • Pārtikas divējāda kvalitāte
  • Labāks tiesiskais regulējums
  • ES galvenās partnerības ar Āfriku
  • Eiropas Solidaritātes korpuss, pagājis viens gads

Brošūra “Pilsoņu dialogi par Eiropas nākotni”

Stāvoklis Savienībā — citi materiāli presei

Galvenais paziņojums presei saistībā ar runu par stāvokli Savienībā

Paziņojums presei par modernizētu Komisāru rīcības kodeksu

Runa par stāvokli Savienībā 2017. gadā – Tirdzniecības pakete: Komisija nāk klajā ar iniciatīvām līdzsvarotai un progresīvai tirdzniecības politikai

Runa par stāvokli Savienībā 2017. gadā – Tirdzniecības pakete: Eiropas Komisija ierosina Eiropas satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanai

Runa par stāvokli Savienībā 2017. gadā – demokrātijas pakete: pilsoņu iniciatīvas un politisko partiju finansēšanas reforma

Stāvoklis Savienībā 2017. gadā — Rūpniecības politikas stratēģija: investīcijas gudrā, novatoriskā un ilgtspējīgā rūpniecībā

Stāvoklis Savienībā 2017. gadā: Komisija pastiprina ES spējas reaģēšanai uz kiberuzbrukumiem

Stāvoklis Savienībā 2017. gadā: satvars nepersonizētu datu brīvai plūsmai ES

Ko par to runā sociālajos tīklos

Rakstiet mums

Sabiedrības viedoklis ir svarīgs. Komisija ir sākusi aktīvu dialogu ar iedzīvotājiem visā Eiropā, lai izprastu viņu viedokli par Eiropas Savienības prioritātēm nākotnē.