Pogledajte govor

_live_enhanced_soteu_live_feed

Video Description

U srijedu, 13. rujna 2017., predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker održao je svoj godišnji govor o stanju Europske unije.

Predsjednik Juncker izjavio je: „Europa ponovno ima vjetar u svojim jedrima. No ako taj vjetar ne uhvatimo, nećemo nikamo krenuti. (…) Trebali bismo odrediti smjer za budućnost. Kako je Mark Twain napisao, za nekoliko godina bit ćeš više razočaran stvarima koje nisi uspio napraviti nego stvarima koje si učinio. Sada je trenutak da izgradimo ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Europu do 2025.”

Za upravljanje programom reformi utvrđenim u svojem govoru predsjednik Juncker je predložio Plan za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju uniju. Komisija je odmah donijela niz konkretnih inicijativa – o trgovini, praćenju ulaganja, kibersigurnosti, industriji, zaštiti podataka i demokraciji.

Publikacije

Informativni članci o stanju Unije

  • Plan za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Uniju
  • Ekonomska i monetarna unija danas
  • Európai gazdasági és pénzügyminiszter
  • Služba EU-a za potporu strukturnim reformama
  • Europsko nadzorno tijelo za rad
  • Upućivanje radnika u EU-u
  • Dvojna kvaliteta prehrambenih proizvoda
  • Bolja regulativa
  • Ključno partnerstvo EU-a s Afrikom
  • Europske snage solidarnosti: godinu poslije

Brošura: Dijalozi s građanima o budućnosti Europe

Ostali materijali za medije o stanju Unije

Opće priopćenje za tisak o stanju Unije

Priopćenje za tisak o moderniziranom Kodeksu ponašanja povjerenika

Govor o stanju Unije 2017. – Trgovinski paket: Komisija predstavlja inicijativu za uravnoteženu i naprednu trgovinsku politiku

Govor o stanju Unije 2017. – Trgovinski paket: Europska komisija predlaže okvir za praćenje izravnih stranih ulaganja

Stanje Unije 2017. – Paket mjera za demokraciju: Reforma građanske inicijative i financiranja političkih stranaka

Stanje Unije 2017. – Strategija za industrijsku politiku: Ulaganje u pametnu, inovativnu i održivu industriju

Stanje Unije 2017. – kibersigurnost: Komisija jača odgovor EU-a na kibernapade

Stanje Unije 2017.: Okvir za slobodan protok neosobnih podataka u EU-u

Što se govori na društvenim medijima?

Pošaljite nam svoje komentare

Stajališta javnosti su važna. Komisija se aktivno uključila u zajednice diljem Europe kako bi stekla uvid u njihova stajališta o njihovim prioritetima za Europu u budućnosti.