Følg talen

_live_enhanced_soteu_live_feed

Video Description

 

Onsdag den 13. september 2017 holdt Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sin årlige tale om Unionens tilstand.

Kommissionsformand Juncker udtalte: "Europa får nu igen vind i sejlene. Men vi kommer ingen steder, hvis vi ikke fanger den vind. (...) Vi skal udstikke kursen for fremtiden. Som Mark Twain skrev, vil vi i fremtiden være mere skuffede over de ting, vi ikke gjorde end over dem, vi gjorde. Nu er tiden inde til at skabe et mere forenet, stærkere og mere demokratisk Europa for 2025."

For at lede den reformdagsorden, som blev præsenteret i talen, foreslog Juncker en køreplan for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union. Kommissionen vedtog straks efter en række konkrete initiativer om handel, screening af investeringer, internetsikkerhed, industri, data og demokrati.

Publikationer

Faktablad om Unionens tilstand:

  • Køreplan for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union
  • Den økonomiske og monetære union i dag
  • En europæisk økonomi- og finansminister
  • EU's Strukturreformtjeneste
  • En europæisk arbejdstilsynsmyndighed
  • Udstationering af arbejdstagere i EU
  • Fødevarer med to forskellige kvaliteter
  • Bedre regulering
  • EU's vigtige partnerskab med Afrika
  • Det europæiske solidaritetskorps - et år efter

Brochure: Borgerdialog om Europas fremtid

Andet pressemateriale i forbindelse med talen om Unionens tilstand

Generel pressemeddelelse om talen om Unionens tilstand

Pressemeddelelse om den nye adfærdskodeks for kommissærer

Unionens tilstand 2017 - handelspakke: Kommissionen løfter sløret for initiativer til en afbalanceret og progressiv handelspolitik

Unionens tilstand 2017 - handelspakke: Europa-Kommissionen foreslår regler for screening af udenlandske direkte investeringer

Unionens tilstand 2017 — Demokratipakken: Reform af borgerinitiativet og finansiering af politiske partier

Unionens tilstand 2017 – industripolitisk strategi: Investeringer i en intelligent, innovativ og bæredygtig industri

Unionens tilstand 2017 - Cybersikkerhed Kommissionen intensiverer EU's indsats over for cyberangreb

Unionens tilstand 2017: Rammer for fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger i EU

Det blev der sagt på de sociale medier

Send os din feedback

EU-borgernes synspunkter er vigtige. Kommissionen er aktivt gået i dialog med samfundene rundt omkring i Europa for at høre, hvad folk mener, vi skal prioritere i fremtidens Europa.