Sledujte projev

_live_enhanced_soteu_live_feed

Video Description

 

Ve středu 13. září 2017 přednesl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v Evropském parlamentu svůj každoroční projev o stavu Evropské unie.

Kromě jiného v něm uvedl: „Evropě znovu vane příznivý vítr. Neposuneme se však dále, pokud tento vítr nechytíme do plachet. (...) a musíme se dohodnout na tom, jaký určíme do budoucna kurz. Mark Twain napsal, že po letech budeme pociťovat větší zklamání z toho, co jsme neudělali, než z toho, co jsme udělali. Je na čase vybudovat do roku 2025 jednotnější, silnější a demokratičtější Unii.

Směr reforem uvedených v proslovu by podle předsedy Junckera měl udávat plán pro jednotnější, silnější a demokratičtější Unii. Řada konkrétních iniciativ byla Komisí přijata v bezprostřední návaznosti – iniciativy týkající se obchodu, investic, kybernetické bezpečnosti, průmyslu, údajů a demokracie.

Publikace

Informační přehledy o stavu Unie

  • Plán na vybudování jednotnější, silnější a demokratičtější Unie
  • Hospodářská a měnová unie dnes
  • Evropský ministr hospodářství a financí
  • Útvar EU na podporu strukturálních reforem
  • Evropský orgán pro pracovní záležitosti
  • Vysílání pracovníků v EU
  • Dvojí kvalita potravin
  • Zlepšování právní úpravy
  • Klíčové partnerství EU s Afrikou
  • Evropský sbor solidarity: rok od zahájení iniciativy

Brožura: Dialogy s občany o budoucnosti Evropy

Další materiál pro média k projevu o stavu Unie

Obecná tisková zpráva k projevu

Tisková zpráva o aktualizovaném Kodexu chování komisařů

Projev o stavu Unie v roce 2017 – Balíček k obchodní politice Komise představila iniciativy zaměřené na vyváženost a progresivitu obchodní politiky

Projev o stavu Unie v roce 2017 – Balíček k obchodní politice Evropská komise navrhuje rámec pro prověřování přímých zahraničních investic

Stav Unie v roce 2017 – Demokracie: reforma občanské iniciativy a financování politických stran

Stav Unie v roce 2017 – Strategie průmyslové politiky: Investice do inteligentního, inovativního a udržitelného průmyslu

Stav Unie v roce 2017 – Kybernetická bezpečnost: Komise zintenzivňuje boj proti kybernetickým útokům v EU

Stav Unie v roce 2017: Rámec pro volný pohyb neosobních údajů v EU

Reakce na sociálních médiích

Sdělte nám svůj názor

Názory veřejnosti jsou pro nás důležité. Evropská komise vede aktivní dialog s občany v celé Evropě a zajímá se o jejich názory ohledně směřování EU do budoucna.