Гледайте речта

_live_enhanced_soteu_live_feed

Video Description

На 13 септември 2017 г., сряда, председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер произнесе годишната си реч за състоянието на Европейския съюз.

Председателят Юнкер заяви: Вятърът отново издува платната на Европа. Но ако не уловим този вятър, няма да стигнем доникъде. (…) Трябва да зададем посоката на бъдещето. Както е написал Марк Твен, след години ще бъдем по-разочаровани от нещата, които не сме направили, отколкото от онези, които сме сторили. Сега е моментът да изградим по-обединена, по-силна и по-демократична Европа до 2025 г.‟

Председателят Юнкер предложи Пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз, която ще определя посоката на програмата за реформи, представена в неговата реч. Комисията прие незабавно поредица от конкретни инициативи в областта на търговията, прединвестиционните проучвания, киберсигурността, промишлеността, данните и демокрацията.

Публикации

Информационни документи за състоянието на Съюза

  • Пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз
  • Икономическият и паричен съюз днес
  • Европейски министър на икономиката и финансите
  • Служба за подкрепа на структурните реформи (SRSS)
  • Европейски орган по въпросите на трудовия пазар
  • Командироване на работници в ЕС
  • Различно качество на храните
  • По-добро регулиране
  • Ключовите цели на ес за партньорство с Африка
  • Европейски корпус за солидарност: Една година по-късно

Брошура: Диалози с гражданите за бъдещето на Европа

Други материали за медиите във връзка със състоянието на Съюза

Общо съобщение за медиите относно речта за състоянието на Съюза

Съобщение за медиите относно осъвременения Кодекс за поведение на членовете на Комисията

Състоянието на Съюза през 2017 г. — пакет в областта на търговията: Комисията представя инициативи за балансирана и прогресивна търговска политика

Състоянието на Съюза през 2017г. — пакет в областта на търговията: Европейската комисия предлага рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции

Състояние на Съюза, 2017 г. — Пакет за демокрация: Реформа на гражданската инициатива и на финансирането на политическите партии

Състояние на Съюза (2017 г.) — Стратегия за индустриалната политика: инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост

Състояние на Съюза 2017 г. — киберсигурност: Комисията засилва реакцията на ЕС на кибератаки

Реч за състоянието на Съюза, 2017 г.: Рамка на свободното движение на нелични данни в ЕС

Какви са коментарите в социалните медии

 

 

Изразете мнението си

Мнението на хората е важно. Комисията общува активно с общности в цяла Европа, за да разбере какви са техните приоритети за бъдещето на Европа.