First published on
27 April 2017

I april 2017 inledde den ungerska regeringen ett nationellt samråd riktat till alla ungerska hushåll med titeln ”Stoppa Bryssel” och med fokus på sex frågor.

Flera av de påståenden som görs i samrådet är oriktiga eller missvisande.

Europeiska kommissionen vill på grundval av konkreta fakta korrigera dessa påståenden.

 

Falskt påstående: ”Bryssel vill tvinga oss att avskaffa nedsatta avgifter för allmännyttiga tjänster”

Sanningen: Kommissionen delar den ungerska regeringens mål att tillhandahålla energi till överkomliga priser för alla hushåll. Det bästa sättet att uppnå detta är att skapa konkurrenskraftiga energimarknader och främja energieffektivitet och innovation samt att arbeta tillsammans på europeisk nivå för att trygga försörjningen.

 

Falskt påstående: ”Bryssel vill tvinga Ungern att släppa in irreguljära invandrare”

Sanningen: Europeiska unionen bekämpar irreguljär migration och hjälper medlemsstaterna att förvalta sina yttre gränser.

 

Falskt påstående: ”Irreguljära invandrare på väg till Ungern uppmanas att begå olagliga handlingar, inte bara av människohandlare utan också av vissa internationella organisationer ”

Sanningen: Europeiska unionen har nolltolerans för människohandel och har under många år vidtagit åtgärder för att bekämpa detta exploaterande brott.

 

Falskt påstående: Allt fler organisationer med stöd från utlandet är verksamma i Ungern i syfte att blanda sig i ungerska inre angelägenheter på ett icke-transparent sätt ”

Sanningen: Villkoren för hur icke-statliga organisationer bedriver sin verksamhet är i princip en fråga för nationell lagstiftning. Europeiska unionen har för sin del stränga regler om öppenhet och lobbyverksamhet inom EU:s institutioner.

 

Falskt påstående: ”Bryssel attackerar våra sysselsättningsskapande åtgärder ”

Sanningen: Varken kommissionen eller Europeiska unionen attackerar Ungerns sysselsättningsskapande politik.

 

Falskt påstående: ”Bryssel attackerar vårt land på grund av skattesänkningar”

Sanningen: Europeiska kommissionen lägger sig inte i medlemsstaternas skattepolitik, och vill inte heller göra detta. EU:s skatteregler måste godkännas enhälligt av samtliga medlemsstater, vilket innebär att alla nuvarande regler har godkänts av den ungerska regeringen.

Files

Ladda nedPDF - 339.3 KB