First published on
27 Apríla 2017

Maďarská vláda začala v apríli 2017 národnú konzultáciu všetkých maďarských domácností pod názvom „Zastavme Brusel“.

Jej predmetom je 6 konkrétnych otázok. Viaceré z vyhlásení a tvrdení, ktoré sa nachádzajú v konzultácii, však z vecného hľadiska nezodpovedajú skutočnosti alebo sú veľmi zavádzajúce.

Želaním Európskej komisie je uviesť veci na správnu mieru – na základe skutočných faktov.

 

Nepravdivé tvrdenie: „Brusel nás chce prinútiť, aby sme zrušili zníženú cenu energií.“

Pravda: Komisia sa stotožňuje s cieľom maďarskej vlády mať cenovo dostupné energie pre domácnosti. Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je vytvoriť konkurencieschopné trhy s energiou, podporovať energetickú efektívnosť a inovácie a spolupracovať na európskej úrovni s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok.

 

Nepravdivé tvrdenie: „Brusel chce donútiť Maďarsko prijať nelegálnych migrantov.“

Pravda: Európska únia bojuje proti neregulárnej migrácii a pomáha členským štátom riadiť vonkajšie hranice.

 

Nepravdivé tvrdenie: „Nelegálni migranti prichádzajúci do Maďarska sú podnecovaní nielen obchodníkmi s ľuďmi, ale aj niektorými medzinárodnými organizáciami, aby konali v rozpore so zákonom.“

Pravda: V Európskej únii panuje nulová tolerancia obchodovania s ľuďmi a už mnohé roky EÚ prijíma kroky na boj proti tejto vykorisťujúcej trestnej činnosti.

 

Nepravdivé tvrdenie: „Čoraz viac organizácií podporovaných zo zahraničia funguje v Maďarsku s cieľom neprehľadne zasahovať do vnútorných záležitostí Maďarska.“

Pravda: Podmienky, za ktorých mimovládne organizácie (MVO) vykonávajú svoje činnosti, sú v zásade záležitosťou vnútroštátneho práva. Európska únia má za seba prísne pravidlá týkajúce sa transparentnosti a lobovania v európskych inštitúciách.

 

Nepravdivé tvrdenie: „Brusel napáda naše opatrenia na tvorbu pracovných miest.“

Pravda: Ani Komisia, ani Európska únia nenapádajú maďarské politiky zamerané na tvorbu pracovných miest.

 

Nepravdivé tvrdenie: „Brusel útočí na našu krajinu pre znižovanie daní.“

Pravda: Európska komisia nezasahuje do národných daňových politík, ani nenavrhuje, aby sa tak stalo. Na daňových pravidlách EÚ sa musia zhodnúť všetky členské štáty, a to jednomyseľne, čo znamená, že všetky v súčasnosti platné pravidlá boli schválené aj maďarskou vládou.

Files

PrevziaťPDF - 365.9 KB