First published on
27 Kwiecień 2017

 

W kwietniu 2017 r. rząd węgierski rozpoczął konsultacje narodowe pod hasłem „Powstrzymajmy Brukselę”. Do wszystkich węgierskich gospodarstw domowych przesłano kwestionariusz dotyczący 6 zagadnień. Niektóre ze stwierdzeń i zarzutów, jakie sformułowano w ramach konsultacji, są jednak niezgodne z rzeczywistością lub wprowadzają mocno w błąd. Powołując się na „twarde” fakty, Komisja Europejska pragnie wyjaśnić, jak sytuacja wygląda naprawdę.

 

Fałszywe stwierdzenie: „Bruksela chce nas zmusić do rezygnacji z obniżki opłat za usługi użyteczności publicznej”

Prawda: Komisja podziela zamysł rządu węgierskiego, aby zapewnić gospodarstwom domowym przystępną cenowo energię. Najlepszym sposobem, aby to osiągnąć, jest utworzenie konkurencyjnych rynków energii oraz promowanie efektywności energetycznej i innowacji, a także podjęcie współpracy na poziomie europejskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw.

 

Fałszywe stwierdzenie: „Bruksela chce zmusić Węgry do przyjęcia nielegalnych imigrantów”

Prawda: Unia Europejska walczy z migracją nieuregulowaną i pomaga państwom członkowskim w zarządzaniu ich granicami zewnętrznymi.

 

Fałszywe stwierdzenie: „Nielegalnych imigrantów zmierzających na Węgry do bezprawnych działań zachęcają nie tylko przemytnicy, ale także pewne organizacje międzynarodowe”

Prawda: Unia Europejska ma zerową tolerancję dla handlu ludźmi i od wielu lat podejmuje działania w celu zwalczania tego przestępczego wyzysku.

 

Fałszywe stwierdzenie: „Coraz więcej organizacji wspieranych z zagranicy działa na Węgrzech, mając na celu ingerowanie w sprawy wewnętrzne Węgier w nieprzejrzysty sposób”

Prawda: Warunki, na jakich organizacje pozarządowe prowadzą działalność, co do zasady podlegają prawu krajowemu. Unia Europejska ze swej strony posiada surowe przepisy dotyczące przejrzystości i działalności lobbystycznej w instytucjach europejskich.

 

Fałszywe stwierdzenie: „Bruksela atakuje nasze środki służące tworzeniu

miejsc pracy”

Prawda: Ani Komisja, ani Unia Europejska nie atakują prowadzonej przez Węgry polityki tworzenia miejsc pracy.

 

Fałszywe stwierdzenie: „Bruksela atakuje nasz kraj z powodu cięć podatkowych”

Prawda: Komisja Europejska nie ingeruje w krajową politykę podatkową, ani nie zamierza tego robić. Unijne przepisy podatkowe muszą być przyjęte jednomyślnie przez wszystkie państwa członkowskie, co oznacza, że obecne przepisy zostały zaakceptowane przez węgierski rząd.

 

Files

PobierzPDF - 356.8 KB