First published on
27 April 2017

 

In april 2017 heeft de Hongaarse regering onder de titel "Stop Brussel" een nationale raadpleging gelanceerd om alle Hongaarse huishoudens te peilen naar hun mening over zes specifieke thema's. Een aantal beweringen en aantijgingen in de raadpleging zijn feitelijk onjuist of uiterst misleidend. De Europese Commissie wil orde op zaken stellen - op basis van harde feiten.

 

Fout: "Brussel wil ons dwingen de prijsverlaging voor nutsvoorzieningen af te schaffen."

Feit: De Commissie streeft net als de Hongaarse regering naar betaalbare energie voor huishoudens. Dit doel kan het beste worden bereikt door te zorgen voor concurrerende energiemarkten, door energie-efficiency en innovatie te bevorderen en door op Europees niveau samen te werken om de leveringszekerheid te waarborgen.

 

Fout: "Brussel wil Hongarije dwingen illegale immigranten binnen te laten."

Feit:  De Europese Unie treedt op tegen illegale immigratie en helpt de lidstaten bij het beheer van hun buitengrenzen.

 

Fout: "Illegale immigranten die op weg zijn naar Hongarije, worden tot illegale handelingen aangezet, niet alleen door de mensensmokkelaars maar ook door sommige internationale organisaties."

Feit:  De Europese Unie staat voor nultolerantie voor mensensmokkel en zet zich al jarenlang in voor de bestrijding van deze op uitbuiting gerichte misdaad.

 

Fout: "Steeds meer organisaties die vanuit het buitenland worden gesteund, zijn in Hongarije werkzaam met de bedoeling om zich op niet-transparante wijze in de binnenlandse aangelegenheden van Hongarije te mengen."

Feit:  De voorwaarden waaronder niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) hun werkzaamheden verrichten, zijn in beginsel een kwestie van nationaal recht. De Europese Unie van haar kant heeft strikte regels inzake transparantie en lobbyen bij de Europese instellingen.

 

Fout: "Brussel ondermijnt onze maatregelen om banen te creëren."

Feit:  De Commissie noch de Europese Unie ondermijnt het werkgelegenheidsbeleid van Hongarije.

 

Fout: "Brussel valt ons land aan wegens belastingverlagingen."

Feit:  De Europese Commissie mengt zich niet in het nationale fiscale beleid van de lidstaten, en is ook niet van plan om dat te doen. De belastingregels van de EU moeten door alle lidstaten met eenparigheid van stemmen worden vastgesteld. Dit betekent dat alle geldende regels door de Hongaarse regering zijn goedgekeurd.

 

Files

DownloadenPDF - 338.1 KB