First published on
27 Aprīlis 2017

Ungārijas valdība 2017. gada aprīlī uzsāka valsts mēroga apspriešanos ar visām Ungārijas mājsaimniecībām, kas tika nodēvēta “Stop Brussels” (“Apturēt Briseli”) un koncentrējas uz sešiem konkrētiem jautājumiem.

Vairāki apspriešanās laikā paustie apgalvojumi un pieņēmumi ir faktu ziņā aplami vai visnotaļ maldinoši.

Eiropas Komisija vēlētos ieviest skaidrību – pamatojoties uz neapgāžamiem faktiem.

 

Aplams apgalvojums: “Brisele vēlas piespiest mūs atcelt komunālo pakalpojumu maksas samazinājumu”

Patiesība: Komisijai un Ungārijas valdībai ir kopīgs mērķis – lai mājsaimniecībām būtu cenu ziņā pieejama energoapgāde. Labākais veids, kā to panākt, ir izveidot konkurētspējīgus enerģētikas tirgus un sekmēt energoefektivitāti un inovāciju, un sadarboties Eiropas līmenī, lai nodrošinātu energoapgādes drošību.

 

Aplams apgalvojums: “Brisele vēlas piespiest Ungāriju ielaist nelegālos imigrantus”

Patiesība: Eiropas Savienība apkaro neatbilstīgo migrāciju un palīdz dalībvalstīm pārvaldīt to ārējās robežas.

 

Aplams apgalvojums: “Nelegālos imigrantus, kuri dodas uz Ungāriju, rosina veikt nelikumīgas darbības ne tikai cilvēku tirgotāji, bet arī dažas starptautiskas organizācijas”

Patiesība: Eiropas Savienībā ir absolūta neiecietība pret cilvēku tirdzniecību, un tā ir daudzu gadu garumā rīkojusies, lai apkarotu šo ekspluatējošo noziegumu.

 

Aplams apgalvojums: “Ungārijā darbojas arvien vairāk no ārvalstīm atbalstītu organizāciju ar mērķi nepārredzamā veidā iejaukties Ungārijas iekšējās lietās”

Patiesība: Nosacījumi, saskaņā ar kuriem nevalstiskās organizācijas (NVO) veic savas darbības, principā ir valsts tiesību aktu jautājums. Eiropas Savienībai, no savas puses, ir stingri noteikumi par pārredzamību un Eiropas iestāžu lobēšanu.

 

Aplams apgalvojums: “Brisele kritizē mūsu darbvietu radīšanas pasākumus”

Patiesība: Ne Komisija, ne Eiropas Savienība nekritizē Ungārijas darbvietu radīšanas politiku.

 

Aplams apgalvojums: “Brisele kritizē mūsu valsti nodokļu samazinājumu dēļ”

Patiesība: Eiropas Komisija neiejaucas valsts nodokļu politikā, kā arī tā nerosina to darīt. Par ES nodokļu noteikumiem ir vienprātīgi jāvienojas visām dalībvalstīm, kas nozīmē, ka visus pašreiz spēkā esošos noteikumus ir apstiprinājusi Ungārijas valdība.

Files

LejuplādētPDF - 348.8 KB