First published on
27 Huhtikuu 2017

Unkarin hallitus käynnisti huhtikuussa 2017 kaikille maan kotitalouksille suunnatun kansalaiskyselyn.

Kyselyssä käsitellään kuutta aihetta. Useat kyselyssä esitetyt väitteet ovat virheellisiä tai erittäin harhaanjohtavia.

Euroopan komissio haluaa selkiyttää tilannetta oikaisemalla kyselyn sisältämiä virheellisiä väitteitä.

 

Virheellinen väite: ”Bryssel haluaa pakottaa Unkarin luopumaan julkisten palvelujen käytöstä perittävien maksujen alentamisesta”.

Totuus: Komissio on Unkarin hallituksen kanssa samaa mieltä siitä, että kotitalouksien on saatava kohtuuhintaista energiaa. Paras tapa saavuttaa tavoite on luoda kilpaillut energiamarkkinat, edistää energiatehokkuutta ja innovointia sekä varmistaa huoltovarmuus EU:n tason yhteistyöllä.

 

Virheellinen väite: ”Bryssel haluaa pakottaa Unkarin päästämään maahan

laittomia maahanmuuttajia”.

Totuus: Euroopan unioni torjuu sääntöjenvastaista maahantuloa ja auttaa jäsenvaltioita ulkorajojen valvonnassa.

 

Virheellinen väite: ”Ihmiskauppiaiden lisäksi myös jotkin kansainväliset järjestöt kannustavat Unkariin suuntaavia laittomia maahanmuuttajia laittomaan toimintaan”

Totuus: Euroopan unionilla on nollatoleranssi ihmiskauppaa kohtaan. Tätä hyväksikäyttöön perustuvaa rikollisuutta on torjuttu lukuisilla toimilla vuosien ajan.

 

Virheellinen väite: ”Yhä useammat ulkomailta tukea saavat järjestöt toimivat Unkarissa tavoitteenaan puuttua sen sisäisiin asioihin tavalla, joka ei ole avoin.”

Totuus: Edellytykset, joiden puitteissa kansalaisjärjestöt harjoittavat toimintaansa, kuuluvat periaatteessa kansallisen lainsäädännön piiriin. Euroopan unionilla puolestaan on tiukat säännöt, jotka koskevat avoimuutta ja lobbausta EU:n toimielimissä.

 

Virheellinen väite: ”Bryssel hyökkää työllisyyttämme parantavia toimia vastaan”.

Totuus: Komissio ja Euroopan unioni eivät vaikeuta työpaikkojen luomista Unkarissa.

 

Virheellinen väite: ”Bryssel hyökkää Unkaria vastaan veronalennusten vuoksi”.

Totuus: Euroopan komissio ei sekaannu kansalliseen veropolitiikkaan nyt eikä tulevaisuudessa. Kaikkien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä EU:n verotussäännöt yksimielisesti. Näin ollen myös Unkarin hallitus on hyväksynyt kaikki voimassa olevat säännöt.

Files

LataaPDF - 331 KB