First published on
27 Aprill 2017

2017. aasta aprillis algatas Ungari valitsus kõikidele Ungari leibkondadele suunatud riikliku küsitluse „Peatage Brüssel“.

Selles keskendutakse 6 konkreetsele küsimusele.

Mitmed küsitluse käigus esitatud väited ja süüdistused on valed või äärmiselt eksitavad.

Euroopa Komisjon soovib kindlatele faktidele toetudes olukorda selgitada.

 

Valeväide: „Brüssel tahab sundida meid loobuma kommunaalteenuste tasude vähendamisest“

Tegelikkus: Komisjon on Ungari valitsusega ühel meelel, et kodumajapidamistele tuleb võimaldada taskukohane energia. Parim viis selle saavutamiseks on luua konkurentsipõhised energiaturud, edendada energiatõhusust ja innovatsiooni ning teha Euroopa tasandil energiavarustuskindluse tagamisel koostööd.

 

Valeväide: „Brüssel tahab sundida Ungarit lubama riiki ebaseaduslikke

sisserändajaid“

Tegelikkus: Euroopa Liit võitleb ebaseadusliku rändega ning aitab liikmesriikidel nende välispiire hallata.

 

Valeväide: „Ungarisse suunduvaid ebaseaduslikke sisserändajaid ärgitavad ebaseaduslikele tegudele mitte ainult inimkaubitsejad, vaid ka mõned rahvusvahelised organisatsioonid“

Tegelikkus: Euroopa Liit suhtub inimkaubandusse nulltolerantsiga ning on juba aastaid võidelnud sellise kuritegevuse vastu.

 

Valeväide: „Ungaris tegutseb üha enam välismaalt tuge saavaid organisatsioone, kelle eesmärk on sekkuda läbipaistmatul viisil Ungari siseasjadesse“

Tegelikkus: Vabaühenduste tegevust reguleeritakse põhimõtteliselt siseriikliku õigusega. Euroopa Liit on omalt poolt kehtestanud ranged eeskirjad, mis käsitlevad läbipaistvust ja lobitööd Euroopa Liidu institutsioonides.

 

Valeväide: „Brüssel ründab meie töökohti loovaid meetmeid“

Tegelikkus: Komisjon ega Euroopa Liit ei ründa Ungari töökohti loovaid meetmeid.

 

Valeväide: „Brüssel ründab meie riiki maksukärbete tõttu“

Tegelikkus: Euroopa Komisjon ei sekku liikmesriikide maksupoliitikasse ega kavatse seda ka edaspidi teha. ELi maksustamisnormides lepitakse kokku kõigi liikmesriikide vahel ühehäälselt, mis tähendab, et kõik kehtivad normid kiitis heaks ka Ungari valitsus.

Files

AllalaadiminePDF - 326.9 KB