First published on
27 April 2017

I april 2017 iværksatte Ungarns regering en national høring af alle ungarske husstande under titlen "Stop Bruxelles", der drejede sig om 6 bestemte spørgsmål.

Flere af påstandene i høringen er faktuelt forkerte eller yderst vildledende.

Europa-Kommissionen ønsker at skabe klarhed om forholdene – på basis af konkrete fakta.

 

Falsk påstand: "Bruxelles vil tvinge os til at afskaffe de nedsatte offentlige forbrugsafgifter"

Sandheden: Kommissionen deler den ungarske regerings mål om at sikre husholdningerne energi, der er til at betale. Den bedste måde sikre dette på er ved at oprette konkurrenceudsatte energimarkeder, fremme energieffektivitet og innovation og at samarbejde på europæisk plan for at sikre forsyningssikkerheden.

 

Falsk påstand: "Bruxelles vil tvinge Ungarn til at tage imod ulovlige migranter"

Sandheden: Den Europæiske Union bekæmper irregulær migration og hjælper medlemsstaterne med at forvalte deres ydre grænser.

 

Falsk påstand: "Ulovlige migranter på vej til Ungarn opfordres ikke kun af menneskesmuglerne, men også af visse internationale organisationer, til at begå ulovlige handlinger"

Sandheden: Den Europæiske Union fører en nultolerancepolitik over for menneskesmugling og har i mange år bekæmpet denne kriminelle udnyttelse.

 

Falsk påstand: "Flere og flere organisationer, som støttes af udlandet, er aktive i Ungarn med henblik på at blande sig i landets indre anliggender på en uigennemsigtig måde"

Sandheden: Betingelserne for NGO'ernes virke er som udgangspunkt underlagt national ret. Den Europæiske Union har for sit vedkommende strenge regler for gennemsigtighed og lobbyvirksomhed inden for de europæiske institutioner.

 

Falsk påstand: "Bruxelles angriber vores beskæftigelsesforanstaltninger"

Sandheden: Hverken Kommissionen eller Den Europæiske Union angriber Ungarns beskæftigelsespolitikker.

 

Falsk påstand: "Bruxelles angriber vores land på grund af skattenedsættelser"

Sandheden: Den Europæiske Union blander sig ikke i national skattepolitik, og det har den heller ikke noget ønske om. EU's skatteregler skal vedtages enstemmigt af alle medlemsstaterne, hvilket betyder, at den ungarske regering har tilsluttet sig alle de gældende regler.

Files

HentPDF - 343 KB