First published on
27 Dubna 2017

V dubnu 2017 zahájila maďarská vláda národní konzultaci, při níž všechny domácnosti v zemi obdržely dotazník s názvem „Zastavme Brusel“ zaměřený na šest konkrétních problémů.

Jelikož tuto konzultaci provází řada fakticky nesprávných či silně zavádějících výroků a tvrzení, Evropská komise by ráda věci uvedla na pravou míru, a to s odvoláním na nezpochybnitelná fakta.

 

Nepravda: „Brusel nás chce přinutit, abychom přestali snižovat poplatky za veřejné služby.“

Pravda: Komise stejně jako maďarská vláda usiluje o to, aby se domácnostem dostávalo cenově dostupných energií. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, spočívá v zavedení konkurenčních trhů s energiemi, v podpoře energetické účinnosti a inovací a ve spolupráci na evropské úrovni tak, aby byla zajištěna bezpečnost dodávek.

 

Nepravda: „Brusel chce Maďarsko přinutit k vpouštění nelegálních přistěhovalců.“

Pravda: Evropské unie bojuje proti nelegální migraci a pomáhá členským státům spravovat vnější hranice.

 

Nepravda: „Nelegální přistěhovalci, kteří směřují do Maďarska, jsou vybízeni k protiprávnímu jednání, a to nejen těmi, kdo obchodují s lidmi, ale i některými mezinárodními organizacemi.“

Pravda: Evropská unie má pro obchod s lidmi nulovou toleranci a proti této vykořisťující trestné činnosti již mnoho let bojuje.

 

Nepravda: ƒ„V Maďarsku působí stále více organizací podporovaných ze zahraničí, které se snaží netransparentně zasahovat do vnitřních záležitostí země.“

Pravda: Podmínky, za kterých nevládní organizace vyvíjejí svou činnost, jsou v zásadě věcí národního práva. Pokud jde o Evropskou unii, ta má pro transparentnost a lobbing u evropských orgánů přísná pravidla.

 

Nepravda: „Brusel napadá opatření, kterými Maďarsko vytváří pracovní místa.“

Pravda: Ani Komise, ani Evropská unie opatření, kterými Maďarsko vytváří pracovní místa, nenapadá.

 

Nepravda: „Brusel napadá Maďarsko kvůli snižování daní.“

Pravda: Evropská komise do národních politik v oblasti daní nezasahuje, ani takové zásahy nenavrhuje. Na daňových pravidlech EU se musí jednomyslně dohodnout všechny členské státy, což znamená, že všechna stávající pravidla byla schválena maďarskou vládou.

Files

StáhnoutPDF - 350.9 KB