First published on
27 април 2017

През април 2017 г. правителството на Унгария започна национално допитване до всички унгарски домакинства под наслова „Да спрем Брюксел“, в което се обръща внимание на 6 конкретни въпроса.

Някои от твърденията в това допитване са фактически неверни или крайно подвеждащи.

Европейската комисия би желала да изчисти недоразуменията, като се позовава на установени факти.

 

Невярно tвърдение: „Брюксел иска да ни принуди да отменим намаляването на таксите за комунални услуги“

Истината: Комисията споделя целта на унгарското правителство да осигури на домакинствата енергия на достъпни цени. Най-добрият начин да се постигне това е да се създадат конкурентни енергийни пазари, да се стимулират енергийната ефективност и иновациите и да се работи съвместно на европейско равнище за гарантиране на сигурността на доставките.

 

Невярно tвърдение: „Брюксел иска да принуди Унгария да приема незаконни имигранти“

Истината: Европейският съюз се бори с незаконната миграция и помага на държавите членки да управляват външните си граници.

 

Невярно tвърдение: „Незаконните имигранти, които се насочват към Унгария, са насърчавани да предприемат незаконни действия не само от трафикантите на хора, но и от някои международни организации“

Истината: Европейският съюз демонстрира нулева толерантност към трафика на хора и от много години предприема действия за борба с това престъпление, свързано с експлоатацията на хора.

 

Невярно tвърдение: „В Унгария работят все повече и повече подкрепяни от чужбина организации, чиято цел е да се намесват във вътрешните работи на страната по непрозрачен начин“

Истината: Условията, при които неправителствените организации (НПО) извършват своята дейност, по принцип се уреждат в националното право. Европейският съюз от своя страна има строги правила за прозрачност и лобиране пред европейските институции.

 

Невярно tвърдение: „Брюксел атакува нашите мерки за създаване на работни места“

Истината: Нито Европейската комисия, нито Европейският съюз атакуват политиката на Унгария за създаване на работни места.

 

Невярно tвърдение: „Брюксел атакува нашата държава заради намаляването на данъците“

Истината: Европейската комисия не се намесва в националните политики в областта на данъчното облагане, нито прави подобни предложения. Всички държави членки трябва да постигнат единодушно съгласие за правилата на ЕС в областта на данъчното облагане, което означава, че действащите правила са били одобрени от правителството на Унгария.

Files

СвалиPDF - 338.8 KB