First published on
26 April 2017

Razmislek o socialni razsežnosti Evrope odpira vprašanja o tem, kako ohranjati življenjski standard, ustvariti več delovnih mest boljše kakovosti in zagotoviti, da bodo posamezniki imeli potrebna znanja in spretnosti ter da bo naša družba bolj povezana in pripravljena na prihodnje izzive in zahteve na trgu dela. Pri tem predlaga tri možnosti:

  • Omejitev socialne razsežnosti prostega gibanja

V okviru te možnosti bi Unija ohranila že obstoječa pravila za spodbujanje čezmejne mobilnosti ljudi, kot so pravila o pravicah socialne varnosti mobilnih državljanov, napotitvi delavcev, čezmejnem zdravstvenem varstvu in priznavanju diplom, vendar ne bi več zagotavljala minimalnih standardov, na primer glede zdravja in varnosti delavcev, delovnega časa in časa počitka ali porodniškega in očetovskega dopusta. Evropa ne bi več spodbujala možnosti za izmenjavo najboljših praks na področju izobraževanja, zdravja, kulture in športa med državami članicami. Socialne in regionalne programe sprememb v državah članicah, ki se sofinancirajo s sredstvi EU, bi bilo treba ukiniti ali financirati na nacionalni ravni.

  • Tisti, ki želijo storiti več na socialnem področju, lahko storijo več

Države, ki uporabljajo skupno valuto evro, bi lahko skupaj naredile več na socialnem področju za ohranitev trdnosti in stabilnosti evrskega območja in preprečevanje nenadnih sprememb v življenjskem standardu svojih državljanov. Pri tem bi lahko sodelovale tudi druge države.

  • Države EU-27 naj skupaj poglobijo socialno razsežnost Evrope

Medtem ko bi težišče ukrepanja na socialnem področju zdaj in v prihodnje ostalo v pristojnosti nacionalnih in lokalnih organov, bi EU še naprej spodbujala ukrepe držav članic, pri čemer bi v celoti izkoristila vse instrumente, ki jih ima na voljo. Zakonodaja ne bi določala le minimalnih standardov, temveč bi lahko na nekaterih področjih v celoti usklajevala pravice državljanov po vsej EU in se osredotočila na konvergenco socialnih rezultatov.

Files

PrenesiPDF - 3.4 MB
PrenesiPDF - 978.4 KB

Povezane informacije