First published on
26 April 2017

De discussienota over de sociale dimensie van Europa stelt vragen over hoe we onze levensstandaard kunnen behouden, meer en betere banen kunnen scheppen, mensen de juiste vaardigheden kunnen aanleren en meer samenhang kunnen brengen in onze samenleving en op de arbeidsmarkt van morgen. Zij legt ons drie opties voor:

  • De sociale dimensie beperken tot vrij verkeer

Deze optie houdt in dat de Europese Unie de regels ter bevordering van grensoverschrijdend verkeer van personen handhaaft (zoals die met betrekking tot socialezekerheidsrechten van mobiele burgers, de detachering van werknemers, grensoverschrijdende gezondheidszorg en de erkenning van diploma’s). De EU zou echter geen minimumnormen meer opleggen voor bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid van werknemers, werk- en rusttijd, of zwangerschaps- en vaderschapsverlof. Europa zou lidstaten niet meer stimuleren om beste praktijken uit te wisselen op het gebied van onderwijs, gezondheid, cultuur en sport, en niet meer meebetalen aan programma's voor sociale en regionale omschakeling in de lidstaten.

  • Wie op sociaal gebied meer wil doen, mag dat

Eurolanden zouden meer kunnen doen op sociaal gebied om de kracht en stabiliteit van de eurozone te behouden en al te sterke schommelingen in de levensstandaard van hun burgers te voorkomen. Andere landen zouden, als ze willen, kunnen meedoen.

  • De EU-27 verdiept samen de sociale dimensie van Europa

Hoewel de nationale en lokale overheden het zwaartepunt moeten en zullen blijven voor het sociale beleid, zou de EU kunnen nagaan hoe ze met alle beschikbare instrumenten de lidstaten verder kan ondersteunen. Ze zou niet alleen wettelijke minimumnormen kunnen vaststellen, maar ook de rechten van alle EU-burgers op een aantal gebieden kunnen harmoniseren met het oog op meer sociale convergentie.

Files

DownloadenPDF - 3.4 MB
DownloadenPDF - 1019 KB

Zie ook