First published on
26 Balandis 2017

Diskusijoms skirtame dokumente dėl socialinio Europos aspekto keliami klausimai apie tai, kaip išsaugoti dabartinį gyvenimo lygį, sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų, padėti žmonėms išsiugdyti reikiamus įgūdžius ir didinti visuomenės vienybę, drauge atsižvelgiant į ateities visuomenę ir darbo rinką. Dokumente pateikiamos trys galimybės:

  • Socialinį aspektą susieti tik su laisvu judėjimu

Pagal šią galimybę Sąjunga toliau taikytų dabartines tarpvalstybinio žmonių judėjimo taisykles, pavyzdžiui, judžių piliečių socialinės apsaugos teisių, darbuotojų komandiravimo, tarpvalstybinės sveikatos priežiūros, diplomų pripažinimo taisykles. Tačiau nebebūtų minimalių ES standartų, pavyzdžiui, darbuotojų sveikatos ir saugos, darbo ir poilsio režimo, motinystės ir tėvystės atostogų srityje. Europa nebeskatintų valstybių narių dalytis gerąja patirtimi tokiose srityse kaip švietimas, sveikata, kultūra ar sportas, o valstybėse narėse vykdomos socialinės ir regioninės programos, iš dalies finansuojamos ES lėšomis, turėtų būti nutrauktos arba finansuojamos nacionaliniu lygmeniu.

  • Kas norės, nuveiks daugiau socialinėje srityje

Eurą įsivedusios šalys galėtų daugiau nuveikti socialinėje srityje, kad išsaugotų euro zonos tvirtumą bei stabilumą ir išvengtų staigių piliečių gyvenimo lygio pasikeitimų. Kitos suinteresuotos šalys taip pat galėtų dalyvauti.

  • 27 valstybių narių ES bendromis jėgomis stiprins socialinį Europos aspektą

Nors už socialinę sritį ir toliau iš esmės liktų atsakingos nacionalinės ir vietos valdžios institucijos, ES ieškotų būdų, kaip dar labiau paremti valstybių narių veiksmus naudojantis visomis turimomis priemonėmis. Teisės aktais ne tik būtų nustatomi minimalūs standartai, bet ir tam tikrose srityse visapusiškai suderintos visų ES piliečių teisės, taip siekiant kuo daugiau dėmesio skirti socialinių rezultatų konvergencijai.

Files

AtsisiųstiPDF - 3.4 MB
AtsisiųstiPDF - 1019 KB

Susijusi informacija