First published on
26 április 2017

Az Európa szociális dimenziójáról szóló vitaanyag kérdéseket fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogyan lehet a jövőben a társadalomban és a munka világában fenntartani az európai életszínvonalat, új és jobb munkahelyeket létrehozni, az embereket a megfelelő készségekkel felvértezni és a társadalmi összetartozást elmélyíteni. A dokumentum három megoldási lehetőséget vázol fel:

  • A szabad mozgás szociális dimenziójának korlátozása

Ennek az elképzelésnek az értelmében az Unió megőrizné azokat a szabályokat, amelyek előmozdítják a személyek tagországok közötti mozgását. Példaként lehet említeni a tagállamok közötti mobilitásban részt vevő polgárok szociális biztonsági jogairól, a munkavállalók kiküldetéséről, a határokon átívelő egészségügyi ellátásokról és az oklevelek elismeréséről szóló szabályokat. Ugyanakkor azonban megszűnnének az uniós minimumkövetelmények a munkavállalók egészségét és biztonságát, a munka- és pihenőidőt, a szülési és az apasági szabadságot, valamint más területeket illetően. Európa a jövőben nem ösztönözné olyan lehetőségek létrejöttét, amelyek révén a tagállamok meg tudnák osztani egymással az oktatás, az egészségügy, a kultúra és a sport terén bevált módszereiket, ezenfelül pedig a tagállamokban uniós társfinanszírozással megvalósuló szociális és regionális átállási programokat is le kellene állítani, vagy a finanszírozásukat a nemzeti költségvetésből kellene biztosítani.

  • Azok, akik többet szeretnének tenni a szociális területen, tegyenek többet

Az eurót közös valutaként használó országok többet tehetnének szociális téren az euróövezet erejének és stabilitásának megőrzéséért, valamint az állampolgáraik életszínvonalára ható hirtelen kiigazítások elkerüléséért. Ebben érdeklődés esetén más országok is részt vehetnek.

  • A 27 tagú EU közös erővel mélyítse el a szociális dimenziót

A szociális intézkedések terén továbbra is a tagállami és a helyi hatóságok töltenének be súlyponti szerepet, viszont az EU feltérképezné, milyen módon tudna a rendelkezésére álló összes eszközt felhasználva további támogatást nyújtani a tagállamoknak ezekhez az intézkedésekhez. A jogszabályok nem csupán minimumkövetelményeket határoznának meg, hanem – egyes területeken – Unió-szerte teljes mértékben harmonizálhatnák a polgárok jogait abból a célból, hogy a szociális konvergencia hangsúlyosan szerepeljen a szociális eredmények között.

Files

LetöltésPDF - 3.5 MB
LetöltésPDF - 1019 KB

Kapcsolódó információk