First published on
10 Maj 2017

Današnji razmislek odpira pomembno razpravo o tem, kako lahko EU najbolje izkoristi globalizacijo ter se odzove na priložnosti in izzive, ki jih prinaša:

V zvezi z zunanjepolitičnim področjem se dokument osredotoča na potrebo po oblikovanju resnično trajnostnega svetovnega reda, ki bi temeljil na skupnih pravilih in programih. EU je vedno podpirala stroga in učinkovita večstranska svetovna pravila, zato bi jih morala še naprej razvijati, da bodo v pomoč pri spopadanju z novimi izzivi ter učinkovitem izvajanju. Lahko bi na primer spodbujala sprejetje novih pravil o enakih konkurenčnih pogojih za odpravo škodljivih in nepoštenih ravnanj, kot so davčne utaje, državne subvencije ali socialni damping. Učinkoviti instrumenti trgovinske zaščite in večstransko sodišče za naložbe bi prav tako lahko EU pomagali pri odločnem ukrepanju zoper države ali podjetja, ki ravnajo nepošteno.

Na domačem prizorišču dokument predlaga orodja za zaščito in krepitev vloge državljanov s trdnimi socialnimi politikami ter zagotavlja potrebno podporo za vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje. Progresivne davčne politike, naložbe v inovacije in odločne politike na področju socialnega varstva bi lahko pripomogle k bolj pošteni prerazporeditvi bogastva. Dotlej lahko negativne učinke ublaži uporaba strukturnih skladov EU za pomoč ranljivim regijam in Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, ki pomaga odpuščenim delavcem pri iskanju nove zaposlitve.

Files

PrenesiPDF - 4.6 MB
PrenesiPDF - 187.7 KB

Povezane informacije