First published on
10 Máj 2017

Diskusný dokument dnes otvára dôležitú diskusiu o tom, ako môže EÚ čo najlepšie využiť globalizáciu a reagovať na príležitosti a výzvy s ňou spojené:

Pokiaľ ide o medzinárodnú scénu, dokument sa zameriava na potrebu sformovať skutočne udržateľný svetový poriadok založený na spoločných pravidlách a spoločnom programe. EÚ vždy predstavovala silný a účinný „mnohostranný“ globálny súbor pravidiel a mala by ho naďalej rozvíjať tak, aby reagoval na nové výzvy a zabezpečil ich účinné presadzovanie. EÚ by napríklad mohla presadzovať nové pravidlá na vytvorenie väčšieho počtu rovnakých podmienok, ktoré by riešili škodlivé a nekalé správanie, ako sú daňové úniky, štátne dotácie alebo sociálny damping. Účinné nástroje na ochranu obchodu a medzinárodný investičný súd by takisto mohli pomôcť EÚ konať rozhodne proti krajinám alebo spoločnostiam, ktoré sa zapájajú do nekalých praktík.

Na domácej scéne dokument navrhuje nástroje na ochranu a posilnenie postavenia občanov cez silnú sociálnu politiku a zabezpečenie potrebného celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy. Progresívne daňové politiky, investovanie do inovácií a silné politiky sociálneho zabezpečenia – to všetko by mohlo pomôcť prerozdeliť bohatstvo spravodlivejšie. Negatívne vplyvy môže zatiaľ pomôcť zmierniť využívanie štrukturálnych fondov EÚ na pomoc zraniteľným regiónom a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ktoré môžu podporiť prepustených pracovníkov pri hľadaní si nového zamestnania.

Files

PrevziaťPDF - 4.7 MB
PrevziaťPDF - 187.7 KB

Súvisiace informácie