First published on
10 Maj 2017

Dzisiejszy dokument otwiera niezwykle ważną debatę na temat sposobów wykorzystania możliwości płynące z globalizacji oraz odpowiedzieć na towarzyszące jej szanse i wyzwania.

W dziedzinie polityki zewnętrznej w dokumencie skupiono się na konieczności ukształtowania zrównoważonego porządku międzynarodowego, opartego na podzielanych przez wszystkich zasadach oraz wspólnym programie. UE zawsze popierała stosowanie skutecznych i wielostronnych przepisów międzynarodowych; powinna nadal tworzyć je w taki sposób, by odpowiadały one nowym realiom i były skutecznie wdrażane. Poprzez przeciwdziałanie szkodliwym oraz nieuczciwym zachowaniom, takim jak uchylanie się od opodatkowania, szkodliwe dotacje rządowe lub dumping socjalny, UE mogłaby na przykład wywrzeć nacisk w kwestii opracowania nowych przepisów, które stworzyłyby równiejsze warunki działania. Do zdecydowanego działania UE przeciwko państwom lub przedsiębiorstwom stosującym nieuczciwe praktyki mogłyby przyczynić się również skuteczne instrumenty ochrony handlu oraz wielostronny trybunał inwestycyjny.

W wymiarze krajowym dokument przedstawia propozycje narzędzi służących ochronie obywateli oraz wyrównaniu ich szans przy pomocy rozbudowanej polityki społecznej, jak również zapewnianiu im niezbędnego wsparcia w dziedzinie kształcenia i szkolenia przez całe życie. Do bardziej sprawiedliwego podziału bogactwa mogłyby przyczynić się zarówno progresywna polityka podatkowa, jak i inwestycje w innowacje oraz zdecydowana polityka socjalna. Jednocześnie negatywne skutki mogą być łagodzone poprzez korzystanie z funduszy strukturalnych UE w celu pomocy regionom podatnym na zagrożenia, a także z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w celu pomocy zwolnionym pracownikom w znalezieniu nowej pracy.

Files

PobierzPDF - 4.7 MB
PobierzPDF - 187.7 KB

Podobne informacje