First published on
10 Maijs 2017

Šodien publicētais pārdomu dokuments uzsāk ļoti svarīgu diskusiju par to, kā Eiropas Savienība var vislabāk izmantot globalizācijas sniegtās priekšrocības un reaģēt uz tās iespējām un problēmām.

Ārējā jomā dokumentā galvenā uzmanība pievērsta nepieciešamībai veidot patiesi ilgtspējīgu globālo kārtību, kuras pamatā ir vienoti noteikumi un kopīga programma. ES vienmēr ir iestājusies par spēcīgiem un efektīviem „daudzpusējiem”, globāla mēroga noteikumiem, un tai būtu jāturpina izstrādāt tos tādā veidā, kas risina jaunas problēmas un nodrošina efektīvu izpildi. Piemēram, ES varētu uzstāt uz jauniem noteikumiem, kuru mērķis ir radīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus, vēršoties pret tādu kaitīgu un negodīgu rīcību kā izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, valsts subsīdijas vai sociālais dempings. Arī efektīvi tirdzniecības aizsardzības instrumenti un daudzpusēja ieguldījumu tiesa varētu palīdzēt Eiropas Savienībai izlēmīgi vērsties pret valstīm vai uzņēmumiem, kas piekopj negodīgu praksi.

Attiecībā uz iekšējo jomu dokumentā ierosināti instrumenti, kuru nolūks ir aizsargāt iedzīvotājus un dot viņiem iespējas ar stingru sociālo politiku un atbalstu izglītībai un apmācībai visa viņu mūža garumā. Progresīva nodokļu politika, ieguldījumi inovācijā un iedarbīga labklājības politika – tas viss varētu palīdzēt taisnīgāk pārdalīt materiālos labumus. Tikmēr var palīdzēt mazināt negatīvo ietekmi, ja neaizsargātu reģionu atbalstam tiek izmantoti ES struktūrfondi, savukārt ES Globalizācijas pielāgošanās fondu izmanto, lai palīdzētu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem atrast jaunu darbvietu.

Files

LejuplādētPDF - 4.7 MB
LejuplādētPDF - 187.7 KB

Papildu informācija