First published on
10 Svibanj 2017

Dokumentom za razmatranje otvara se važna rasprava o tome kako Europa najbolje može svladati globalizaciju i odgovoriti na njezine prilike i izazove:

Na međunarodnoj razini dokument se usredotočuje na potrebu oblikovanja istinski održivog globalnog poretka utemeljenog na zajedničkim pravilima i zajedničkom programu. EU se uvijek zalagao za snažna i učinkovita „multilateralna” pravila globalne igre te bi ih trebao nastaviti razvijati radi rješavanja novih izazova i osiguravanja učinkovite provedbe. Primjerice, EU bi mogao tražiti donošenje novih propisa za stvaranje ravnopravnih uvjeta rješavanjem štetnih i nepoštenih praksi kao što su utaja poreza, državne subvencije ili socijalni damping. Učinkoviti instrumenti trgovinske zaštite i multilateralni sud za pitanja ulaganja mogli bi isto tako pomoći EU-u da odlučno nastupi protiv zemalja ili poduzeća koja se upuštaju u nepoštene prakse.

Na domaćoj razini dokument predlaže alate za zaštitu i osnaživanje građana snažnim socijalnim politikama i pružanjem potrebne potpore cjeloživotnom obrazovanju i osposobljavanju. Progresivnim poreznim politikama, ulaganjem u inovacije i odlučnim politikama socijalne skrbi može se pridonijeti pravednijoj preraspodjeli bogatstva. U međuvremenu, korištenjem strukturnih fondova EU-a za pomoć osjetljivim regijama i EU-ova Fonda za prilagodbu globalizaciji za pomoć u traženju zaposlenja za radnike koji su tehnološki višak može se pridonijeti ublažavanju negativnih učinaka.

Files

PreuzimanjePDF - 4.6 MB
PreuzimanjePDF - 187.7 KB

Related information