First published on
10 Toukokuu 2017

Tänään julkaistu pohdinta-asiakirja avaa elintärkeän keskustelun siitä, kuinka EU voi parhaiten hallita globalisaatiota, hyödyntää sen mahdollisuuksia ja vastata sen haasteisiin.

Käsiteltäessä suhteita EU:n ulkopuolisiin toimijoihin pohdinta-asiakirjassa keskitytään tarpeeseen muovata sellainen aidosti kestävä maailmanjärjestys, joka perustuu yhteisiin sääntöihin ja tavoitteisiin. EU on aina kannattanut vahvaa ja tehokasta monenvälistä globaalia säännöstöä. Näitä sääntöjä olisi kehitettävä siten, että niiden avulla voidaan vastata uusiin haasteisiin ja että sääntöjen toimiva valvonta varmistetaan. EU voisi esimerkiksi edistää sellaisten uusien sääntöjen laatimista, joilla puututtaisiin haitalliseen ja epäreiluun käyttäytymiseen, kuten veropetoksiin, haitallisiin valtiontukiin tai sosiaaliseen polkumyyntiin. Tällä tavoin luotaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset yritysten välille. Myös tehokkaat kaupan suojatoimet ja monenvälinen investointituomioistuin auttaisivat EU:ta toimimaan määrätietoisesti epäreiluja käytäntöjä noudattavia maita ja yrityksiä vastaan.

Pohdinta-asiakirjassa ehdotetaan, että EU:n sisällä kehitetään välineitä, joilla suojellaan ja voimaannutetaan kansalaisia vankkojen sosiaalipoliittisten toimien avulla ja tuetaan kansalaisia antamalla heille heidän tarvitsemaansa koulutusta koko heidän elämänsä ajan. Progressiivisen verotuksen, innovaatioinvestointien ja vahvojen hyvinvointipolitiikkojen avulla voitaisiin jakaa varallisuutta oikeudenmukaisemmin. Samaan aikaan globalisaation haittoja voidaan lieventää siten, että EU:n rakennerahastovaroja käytetään haavoittuvassa asemassa olevien alueiden auttamiseen ja EU:n globalisaatiorahaston avulla autetaan työpaikkansa menettäneitä ihmisiä löytämään uusia työpaikkoja.

Files

LataaPDF - 4.7 MB
LataaPDF - 187.7 KB

Lisätietoa