First published on
10 Mai 2017

Tänase aruteludokumendiga stimuleeritakse üliolulist arutelu selle kohta, kuidas EL saaks kõige paremini üleilmastumist ohjata ning võimalustest kasu lõigata ja ulatuslike lahendamist vajavate küsimustega tegelda.

Välisküsimustes keskendutakse dokumendis sellele, kuidas luua tõeliselt kestlikku, ühistel normidel ja ühtsel tegevuskaval põhinevat maailmakorda. EL on alati seisnud tugeva ja tõhusa mitmepoolse ülemaailmse reeglistiku eest ning peaks seda jätkuvalt arendama viisil, mis võtab arvesse uusi ulatuslikke lahendamist vajavaid küsimusi ning tagab tõhusa täitmise. Näiteks võiks EL edendada uut reeglistikku, millega luuakse võrdsemad võimalused, tegeledes selliste kahjulike ja ebaausate tavadega nagu maksudest kõrvalehoidumine, valitsuste subsiidiumid või sotsiaalne dumping. Tõhusad kaubanduse kaitsevahendid ja mitmepoolne investeerimiskohus võiksid aidata ELil tegutseda otsustavalt ebaausaid tavasid kasutavate riikide või ettevõtjatega.

Siseküsimustes soovitatakse dokumendis kaitsta ja võimestada kodanikke jõulise sotsiaalpoliitikaga ning pakkuda neile vajalikku haridust ja toetust väljaõppeks kogu elu kestel. Astmeline maksusüsteem, investeerimine innovatsiooni ja tugev hoolekandepoliitika võiksid kõik aidata jõukust õiglasemalt jagada. Selleks et vähendada negatiivseid ilminguid, saaks samal ajal kasutada ELi struktuurifonde haavatavate piirkondade abistamiseks ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi uue töökoha leidmiseks ettevõtete läbikukkumise tõttu töö kaotanutele.

Files

AllalaadiminePDF - 4.6 MB
AllalaadiminePDF - 187.7 KB

Seonduv teave