First published on
28 junij 2017

Proračun EU se sooča s posebnim izzivom: financirati več z manj sredstvi. Od EU se pričakuje, da bo imela večjo vlogo na novih področjih politike, kot so migracije, notranja in zunanja varnost ali obramba. Evropa bi morala tudi ohraniti svojo vodilno vlogo na svetovnem prizorišču kot pomembna donatorka humanitarne in razvojne pomoči ter vodilna v boju proti podnebnim spremembam. To je treba doseči s proračunom EU, ki se bo po odhodu Združenega kraljestva še dodatno zmanjšal.

Ta izziv je obravnavan v današnjem razmisleku, v katerem so navedeni tudi ključni elementi za razpravo, zastavljeni okrog petih scenarijev bele knjige: ali bo EU samo nadaljevala s svojim delom, sodelovala manj, napredovala različno hitro, storila manj, a to učinkoviteje, ali delala veliko več skupaj? Vsak od teh možnih scenarijev ima drugačne posledice, in sicer tako glede določitve porabe za posamezne namene kot glede tega, kje pridobiti sredstva za to. Možnosti segajo od zmanjšanja porabe za obstoječe politike do povečanja prihodkov.

Poleg tega so v razmisleku predstavljene osnovne značilnosti proračuna EU ter začrtani glavni trendi in dogodki na ključnih področjih politike, kot sta kohezija in kmetijstvo. Prav tako obravnava krovne teme, kot so dodana vrednost sredstev EU ali povezava med financiranjem EU in strukturnimi reformami v državah članicah.

Files

PrenesiPDF - 1.3 MB
PrenesiPDF - 196.9 KB
PrenesiPDF - 533.9 KB

Povezane informacije