First published on
28 juni 2017

De EU-begroting staat voor de zware uitdaging meer te doen met minder. Er wordt van de Europese Unie verwacht dat zij een grotere rol gaat spelen op nieuwe beleidsterreinen als migratie, interne en externe veiligheid of defensie. Europa moet daarnaast ook haar leidende rol op het wereldtoneel bewaren, als belangrijke donor van humanitaire en ontwikkelingshulp en als koploper in de strijd tegen de klimaatverandering. Zij moet dat doen met een EU-begroting die na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk alleen maar kleiner zal worden.

De vandaag gepresenteerde discussienota gaat dieper in op deze uitdaging en brengt de belangrijkste gesprekspunten aan, in het licht van de vijf scenario's die in het Witboek werden geschetst: de EU gaat op dezelfde voet door, minder samen doen, met verschillende snelheden voortgaan, minder doen maar efficiënter of veel meer samen doen. De geschetste scenario's hebben elk andere gevolgen, wat betreft hoeveel geld er naar welk doel gaat en waar het geld vandaan zou kunnen komen. De mogelijkheden variëren van besparen op de uitgaven voor bestaand beleid tot de inkomsten verhogen.

Daarnaast geeft de discussienota een toelichting bij de basiskenmerken van de EU-begroting en een overzicht van de voornaamste tendensen en ontwikkelingen op de belangrijkste beleidsterreinen, zoals cohesiebeleid en landbouw. Er wordt ook stilgestaan bij horizontale kwesties zoals de meerwaarde van EU-financiering of de relatie tussen EU-financiering en structurele hervormingen in de lidstaten.

Files

DownloadenPDF - 1.4 MB
DownloadenPDF - 196.9 KB
DownloadenPDF - 533.9 KB

Zie ook