First published on
28 birželis 2017

ES biudžetui tenka sunkus uždavinys – turint mažiau finansuoti daugiau. Naujose srityse, tokiose kaip migracija, vidaus ir išorės saugumas ar gynyba, ES vaidmuo veikiausiai bus didesnis. Be to, Europa turėtų nepamiršti ir savo, kaip svarbios humanitarinės ir vystymosi pagalbos teikėjos ir kovos su klimato kaita lyderės, vaidmens tarptautinėje arenoje. Šio tikslo teks siekti naudojant ES biudžetą, kuris po Jungtinės Karalystės išstojimo tik sumažės.

Šis iššūkis aptariamas šiandienos dokumente, kuriame siūloma aptarti pagrindinius aspektus pagal penkis Baltosios knygos scenarijus: ar ES tiesiog tęs darbus, atsisakys kai kurių bendrų darbų, judės toliau skirtingais tempais, sumažins darbų apimtį, bet atliks juos veiksmingiau, ar bendromis jėgomis nuveiks daug daugiau? Kiekvieno iš šių aiškinamųjų scenarijų pasekmės būtų skirtingos – tiek tuo, kiek kam išleistume, tiek tuo, iš kur gautume pinigų. Svarstomos galimybės – nuo esamų politikos krypčių išlaidų mažinimo iki įplaukų didinimo.

Be to, diskusijoms skirtame dokumente nustatomos pagrindinės ES biudžeto ypatybės, nubrėžiamos pagrindinės tendencijos ir pokyčiai tokiose svarbiose politikos srityse kaip sanglauda ar žemės ūkis. Jame taip pat nagrinėjamos bendrosios problemos, kaip antai ES finansavimo pridėtinė vertė arba jo sąsaja su struktūrinėmis reformomis valstybėse narėse.

Files

AtsisiųstiPDF - 1.4 MB
AtsisiųstiPDF - 196.9 KB
AtsisiųstiPDF - 533.9 KB

Susijusi informacija