First published on
28 kesäkuu 2017

 

EU:n budjetilla on kova haaste rahoittaa vähemmällä enemmän. Unionin odotetaan ottavan isomman roolin uusilla politiikanaloilla, kuten muuttoliike, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ja puolustus. Euroopan pitäisi myös säilyttää johtoasemansa maailman suurimpana humanitaarisen avun ja kehitysavun antajana sekä johtavana toimijana ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä on tehtävä budjetilla, joka pienenee Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen myötä.

EU:n budjetin haastetta tarkastellaan tässä pohdinta-asiakirjassa, jossa esitetään tärkeimmät keskustelunaiheet. Ne on ryhmitelty valkoisessa kirjassa esitettyjen viiden skenaarion ympärille: Aikooko EU vain jatkaa entiseen tapaan, tehdä yhdessä vähemmän, toimia eri tahtiin, tehdä vähemmän mutta tehokkaammin vai tehdä yhdessä paljon enemmän? Jokaisella esimerkkiskenaariolla on erilaisia seurauksia. Ne liittyvät sekä siihen, kuinka paljon rahaa mihinkin tarkoitukseen halutaan käyttää, että siihen, mistä raha voisi tulla. Vaihtoehtoja on useita, esimerkiksi rahoituksen vähentäminen nykyisiltä politiikoilta tai tulojen lisääminen.

Pohdinta-asiakirjassa esitetään lisäksi EU:n budjetin peruspiirteet ja hahmotellaan keskeisten politiikan alojen, kuten koheesio- ja maatalouspolitiikan, tärkeimmät trendit ja kehitys. Siinä käsitellään myös kaikkia vaihtoehtoja koskevia kysymyksiä, kuten EU-rahoituksen lisäarvo tai EU-rahoituksen yhteys jäsenvaltioissa tehtäviin rakenneuudistuksiin.

 

Files

LataaPDF - 1.3 MB
LataaPDF - 196.9 KB
LataaPDF - 533.9 KB

Lisätietoa