First published on
28 juuni 2017

 

ELi eelarve on silmitsi raske ülesandega teha vähema rahaga rohkem ära. EL peaks mängima suuremat rooli sellistes uutes poliitikavaldkondades nagu ränne, sise- ja välisjulgeolek või kaitse. Peale selle peaks Euroopa säilitama juhtpositsiooni maailmas, olles suurim humanitaar- ja arenguabi andja ja liider kliimamuutuste vastases võitluses. See tuleb saavutada ELi eelarvega, mis Ühendkuningriigi liidust lahkumise järel ainult kahaneb.

Tänases aruteludokumendis käsitletakse seda küsimust ja tuuakse välja olulised arutamist vajavad punktid, mis põhinevad valges raamatus nimetatud viiel ELi stsenaariumil: jätkatakse praegusel moel; võetakse koos vähem ette; liigutakse edasi eri kiirusega; tehakse vähem, kuid tõhusamalt või tehakse koos veelgi rohkem. Igal neist näitlikest stsenaariumidest oleks erinevad tagajärjed – seda nii selles osas, millele kulutada, kui ka selles osas, kust peaks raha tulema. Valikuvariantidena nimetatakse nii seniste meetmete kulude kärpimist kui ka tulude suurendamist.

Veel tuuakse aruteludokumendis välja ELi eelarve põhijooned ning tähtsaimate valdkondade (näiteks ühtekuuluvus ja põllumajandus) põhisuundumused. Samuti peatutakse üldistel teemadel, nagu ELi rahastuse lisandväärtus või ELi rahastuse mõjul liikmesriikide struktuurireformidele.

 

Files

AllalaadiminePDF - 1.3 MB
AllalaadiminePDF - 196.9 KB
AllalaadiminePDF - 533.9 KB

Seonduv teave