First published on
28 června 2017

 

EU má při sestavování rozpočtu nelehký úkol: očekávají se od ní lepší výsledky za méně peněz. Očekává se, že EU se bude více angažovat v nových oblastech politiky, jako je migrace, vnitřní a vnější bezpečnost nebo obrana. Zároveň by Evropa chtěla zachovat svou vedoucí úlohu na světové scéně, být i nadále jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů humanitární a rozvojové pomoci a stát v čele úsilí při boji proti změně klimatu. To vše s rozpočtem, který bude chudší o příspěvky Spojeného království, jež Unii opouští.

Aktuální diskusní dokument tuto výzvu komentuje a předkládá hlavní body pro diskusi. Ta se bude kromě jiného věnovat pěti scénářům uvedeným v bílé knize: Bude EU jednoduše pokračovat podle dosavadních pravidel, budou toho členské státy dělat společně méně, budou pokračovat ale s různou intenzitou, budou toho dělat méně a efektivněji, nebo naopak mnohem více společně? Každý z těchto ilustrativních scénářů by měl jiné důsledky – pokud jde o výši nákladů na jednotlivé oblasti i o to, odkud by pocházely zdroje. Možností je řada – od snížení výdajů za stávající politiky po zvyšování příjmů.

Kromě toho diskusní dokument stanoví základní prvky rozpočtu EU a nastiňuje hlavní trendy a vývoj v klíčových politických oblastech, jako je politika soudržnosti nebo zemědělství. Věnuje se také komplexním otázkám, například přidané hodnotě financování z programů EU nebo vztahu mezi financováním EU a strukturálními reformami v členských státech.

 

Files

StáhnoutPDF - 1.4 MB
StáhnoutPDF - 196.9 KB
StáhnoutPDF - 533.9 KB

Související informace