First published on
28 юни 2017

Бюджетът на ЕС е изправен пред сериозно предизвикателство да финансира повече дейности с по-малко средства. От ЕС се очаква да играе по-голяма роля в нови области на политиката, като миграцията, вътрешната и външната сигурност или отбраната. А Европа трябва да запази своята водеща роля на световната сцена като основен донор на хуманитарна помощ и помощ за развитие и като лидер в борбата срещу изменението на климата. Това трябва да бъде постигнато в условия на допълнително намаляване на бюджета на ЕС след напускането на Обединеното кралство.

В представения днес документ за размисъл се разглежда това предизвикателство и се предлагат основните елементи за обсъждане, структурирани около петте сценария, посочени в Бялата книга: ЕС да продължи както досега, да ограничи своите общи дейности, да напредва с различни нива на интензивност, да върши по-малко неща, но по-ефективно или да прави много повече заедно с всички държави членки. Всеки от тези примерни сценарии би имал различни последици — както за размера на изразходваните средства и тяхната цел, така и за източниците на тези средства. Възможностите варират от намаляване на разходите за съществуващите политики до увеличаване на приходите.

В допълнение, в документа за размисъл се посочват главните характеристики на бюджета на ЕС и се очертават основните тенденции и промени в ключови области на политиката, като политиката на сближаване и селското стопанство. Засягат се и широкообхватни въпроси, като добавената стойност на финансирането от ЕС или връзката между финансирането от ЕС и структурните реформи в държавите членки.

Files

СвалиPDF - 1.4 MB
СвалиPDF - 196.9 KB
СвалиPDF - 533.9 KB

Информация по темата