First published on
31 Maj 2017

Možnosti, ki so predlagane v dokumentu z razmislekom, naj bi pomagale doseči široko soglasje o tem, kako se lotiti prihodnjih izzivov in poskrbeti za nov zagon te pomembne razprave.

Pot naprej bi vključevala ukrepe na treh ključnih področjih:

 

  • Dokončanje prave finančne unije

Povezan in dobro delujoč finančni sistem je bistvenega pomena za učinkovito in stabilno ekonomsko in monetarno unijo. Poiskati je treba soglasje o nadaljnjem ukrepanju, kar bo nadgradnja dosežkov preteklih let. To vključuje napredek pri elementih, ki so že v obravnavi, in soglasje o tem, katere dodatne ukrepe bi bilo treba izvesti do leta 2025. Potrebna bosta dokončanje bančne unije ter napredek pri zmanjševanju in delitvi tveganj v bančnem sektorju z ukrepi, ki bodo pripomogli k še večji odpornosti evropskih bank. Za zagotovitev bolj raznolikih in inovativnih možnosti financiranja za realno gospodarstvo, tudi prek kapitalskih trgov, je nujno potrebna tudi vzpostavitev unije kapitalskih trgov.

 

  • Doseganje bolj povezane ekonomske in fiskalne unije,

Konvergenčni proces vzpostavljanja odpornejših ekonomskih in socialnih struktur v državah članicah je bil že v poročilu petih predsednikov opredeljen kot bistven element za uspešno delovanje ekonomske in monetarne unije na dolgi rok.Države članice bi lahko okrepile obstoječe elemente, kakršen je evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik, ali povezale finančno podporo iz proračuna EU s strukturnimi reformami. Lahko pa bi se odločile tudi za povečanje zmogljivosti za makroekonomsko stabilizacijo evroobmočja. V razmisleku je predstavljenih več različnih možnosti, ki jih bo Komisija podrobneje proučila.

 

  • Zakoreninjenje demokratične odgovornosti in okrepitev institucij evroobmočja

Močnejšo ekonomsko in monetarno unijo je mogoče doseči le, če države članice pristanejo na to, da bi delile več pristojnosti in odločitev o zadevah, povezanih z evroobmočjem, znotraj skupnega pravnega okvira. To bi lahko storili prek pogodb EU in njenih institucij, z medvladnim pristopom ali s kombinacijo obeh možnosti, ki se že uporablja. Nadaljnje politično povezovanje bi lahko vključevalo ponoven razmislek o ravnotežju med Komisijo in Evroskupino ter bi lahko upravičilo imenovanje stalnega predsednika Evroskupine, ki bi opravljal samo to funkcijo, pa tudi poenotenje zunanjega zastopanja evroobmočja. Javna razprava poteka tudi o zamisli o zakladnici za evroobmočje – morda tudi s proračunom za evroobmočje – in evropskem denarnem skladu, o kateri bi lahko razmislili na poznejši stopnji poglabljanja ekonomske in monetarne unije znotraj okvira EU.

Files

PrenesiPDF - 1.6 MB