First published on
31 ai 2017

Opțiunile propuse în documentul de reflecție sunt menite să contribuie la realizarea unui consens mai amplu privind abordarea provocărilor viitoare și imprimarea unei noi dinamici pentru această dezbatere importantă.

Pentru a face progrese, va trebui să adoptăm măsuri în trei domenii-cheie:

 

  • Definitivarea unei veritabile uniuni financiare

Un sistem financiar integrat și care funcționează bine este esențial pentru o uniune economică și monetară eficace și stabilă. Pentru a continua în spiritul realizărilor din ultimii ani, trebuie să ajungem la un consens cu privire la calea de urmat. Acest lucru înseamnă să facem progrese în ceea ce privește elementele care sunt deja stabilite și să convenim asupra unor măsuri suplimentare pe care să le luăm până în 2025. În acest scop va trebui să finalizăm Uniunea bancară și să facem progrese cu privire la diminuarea și partajarea riscurilor în sectorul bancar, adoptând măsuri menite să sporească reziliența băncilor europene. De asemenea, obținerea de rezultate în cadrul Uniunii piețelor de capital este esențială dacă vrem să oferim economiei reale oportunități financiare mai diverse și inovatoare, inclusiv prin intermediul piețelor de capital.

 

  • Realizarea unei Uniuni economice și fiscale mai integrate

În raportul celor cinci președinți se preciza deja faptul că o convergență către structuri economice și sociale mai reziliente în statele membre reprezintă un element esențial pentru realizarea unei Uniuni economice și monetare de succes, pe termen lung. Statele membre ar putea consolida elementele care există deja, precum Semestrul european de coordonare a politicilor economice sau conexiunea dintre sprijinul financiar acordat din bugetul UE și reformele structurale. Dar statele membre ar putea decide, de asemenea, îmbunătățirea capacității de stabilizare macroeconomică a zonei euro. Documentul de reflecție evidențiază diferitele opțiuni în această privință, pe care Comisia urmează să le analizeze.

 

  • Consolidarea răspunderii democratice și a instituțiilor din zona euro

Pentru ca Uniunea economică și monetară să fie mai puternică, statele membre trebuie să accepte partajarea, într-un cadru juridic comun, a mai multor responsabilități și decizii privind chestiuni referitoare la zona euro. Acest lucru ar putea fi realizat prin intermediul tratatelor UE și al instituțiilor sale, pe baza unei abordări interguvernamentale sau, cum este cazul acum, printr-o combinație a celor două opțiuni. Continuarea integrării politice ar putea implica o regândire a echilibrului dintre Comisie și Eurogrup și ar putea justifica numirea unui președinte permanent al Eurogrup, precum și unificarea reprezentării externe a zonei euro. Ideea unei trezorerii a zonei euro – eventual cu un buget al zonei euro – precum și ideea unui Fond monetar european sunt discutate, de asemenea, în cadrul dezbaterii publice, și ar putea fi luate în considerare, într-o etapă ulterioară, ca instrumente de aprofundare a Uniunii economice și monetare, în cadrul UE.

Files

DescarcăPDF - 1.6 MB

Informaţii conexe