First published on
31 Május 2017

A vitaanyagban előterjesztett lehetőségek célja, hogy elősegítsék a széles körű konszenzus kialakítását az előttünk álló kihívások kezelésének, valamint e nagy horderejű eszmecsere újbóli felélénkítésének módjára vonatkozóan.

A továbblépés érdekében három kiemelt területen kell cselekedni:

 

  • A valódi pénzügyi unió megvalósítása

Az integrált és jól működő pénzügyi rendszer a hatékony és stabil gazdasági és monetáris unió nélkülözhetetlen összetevője. Az elmúlt években elért eredmények által biztosított lendületet kihasználva egyetértésre kell jutni a követendő irányról. Ez magában foglalja a már előterjesztett javaslatokkal kapcsolatos előrelépéseket, csakúgy, mint a mostantól 2025-ig végrehajtandó további intézkedésekről való megállapodást. A további lépések között szerepel a bankunió kiteljesítése, valamint a bankszektort veszélyeztető kockázatok mérséklésének és megosztásának előmozdítása az európai bankok ellenálló képességét fokozó intézkedések révén. Annak érdekében, hogy a reálgazdaságban diverzifikáltabb és innovatívabb finanszírozási lehetőségek álljanak rendelkezésre – többek között a tőkepiacokon keresztül – szintén elengedhetetlen a tőkepiaci unió megerősítése.

 

  • Integráltabb gazdasági és költségvetési unió megvalósítása

Már az öt elnök jelentése is rámutatott, hogy az ellenállóképesebb tagállami gazdasági és szociális struktúrák felé való közelítés a hosszú távon sikeres gazdasági és monetáris unió kulcsfontosságú tényezője.A tagállamok megerősíthetik a már meglévő elemeket, amilyen például a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere vagy az uniós költségvetésből nyújtott pénzügyi támogatás és a strukturális reformok közötti kapcsolat. Ezzel szemben úgy is dönthetnek, hogy továbbfejlesztik az euróövezet makrogazdasági stabilizációs kapacitását. A vitaanyag ennek számos különböző lehetőségét mutatja be, amelyeket a Bizottság részletesen meg fog vizsgálni.

 

  • A demokratikus elszámoltathatóság beágyazása és az euróövezeti intézmények megerősítése

A gazdasági és monetáris unió megerősítéséhez a tagállamoknak készen kell állniuk az euróövezeti kérdésekkel kapcsolatos kiterjedtebb közös felelősségvállalásra és döntéshozatalra a közös jogi kereten belül. Ez megvalósítható az Európai Unió szerződésein és az uniós intézményeken keresztül, egy kormányközi megközelítést érvényesítve, vagy – a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően – e két megközelítés ötvözésével. A további politikai integráció maga után vonhatja a Bizottság és az eurócsoport közötti egyensúly újraértékelését, és indokolttá teheti az eurócsoport teljes munkaidőben dolgozó, állandó elnökének kinevezését, vagy akár az euróövezet külső képviseletének egységesítését is. A nyilvános konzultáció szintén foglalkozik az euróövezeti kincstár – amelyhez potenciálisan euróövezeti költségvetés is társul – és az európai valutaalap létrehozásának lehetőségével, amely a gazdasági és monetáris unió mélyítésének egy későbbi szakaszában megfontolható az EU keretei között.

Files

LetöltésPDF - 1.6 MB

Kapcsolódó információk