First published on
31 Svibanj 2017

Svrha je prijedloga sadržanih u dokumentu za razmatranje pridonijeti izgradnji širokog konsenzusa o načinu rješavanja izazova koji nas očekuju i ponovno potaknuti ovu važnu raspravu.

Napredak bi trebao obuhvaćati djelovanja u sljedeća tri ključna područja:

 

  • Dovršetak istinske financijske unije

Integriran financijski sustav koji dobro funkcionira ključan je za djelotvornu i stabilnu ekonomsku i monetarnu uniju. Na temelju postignuća iz proteklih godina potrebno je postići konsenzus o daljnjim mjerama. To uključuje napredak u pogledu elemenata koji su već predstavljeni i dogovor o dodatnim mjerama koje je potrebno poduzeti od sada do 2025. To znači dovršetak bankarske unije i napredak u pogledu smanjenja i podjele rizika u bankarskom sektoru te mjere za povećanje otpornosti europskih banaka. Iznimno je bitan i napredak u području unije tržišta kapital kako bi se realnom gospodarstvu osigurali raznovrsniji i inovativniji načini financiranja, među ostalim i na tržištima kapitala.

 

  • Uspostava integriranije ekonomske i fiskalne unije

Već se u Izvješću petorice predsjednika konvergencija prema otpornijim gospodarskim i društvenim strukturama u državama članicama ističe kao ključan element uspješnog dugoročnog funkcioniranja ekonomske i monetarne unije.Države članice mogle bi ojačati već postojeće elemente, kao što su Europski semestar koordinacije ekonomskih politika ili povezati financijsku pomoć iz proračuna EU-a sa strukturnim reformama, a mogle bi i odlučiti poboljšati kapacitet makroekonomske stabilizacije europodručja. U dokumentu se iznosi nekoliko različitih mogućnosti za njihovo ostvarenje, koje će Komisija razmotriti.

 

  • Učvršćivanje demokratske odgovornosti i jačanje institucija europodručja

Ekonomska i monetarna unija osnažit će samo ako države članice prihvate dijeliti veću odgovornost i odlučivanje u vezi s europodručjem unutar zajedničkog pravnog okvira. To se može postići Ugovorima o EU-u i kroz institucije EU-a, međudržavnim pristupom ili, kao što je to slučaj danas, njihovom kombinacijom. U okviru daljnje političke integracije mogla bi se preispitati ravnoteža između Komisije i Euroskupine, što bi moglo opravdati imenovanje stalnog predsjednika Euroskupine, te objediniti vanjsko zastupanje europodručja. Predmet javne rasprave su riznica europodručja – vjerojatno s proračunom europodručja – i europski monetarni fond, koji bi se mogli razmotriti u kasnijoj fazi produbljenja ekonomske i monetarne unije u okviru EU-a.

Files

PreuzimanjePDF - 1.6 MB