First published on
31 Toukokuu 2017

Pohdinta-asiakirjassa ehdotetuilla vaihtoehdoilla on tarkoitus auttaa löytämään laaja yhteisymmärrys siitä, miten tuleviin haasteisiin pitäisi vastata, ja antaa uutta pontta tähän tärkeään keskusteluun.

Eteneminen edellyttää toimia kolmella keskeisellä osa-alueella:

 

  • Aidon rahoitusunionin viimeistely

Yhdennetty ja hyvin toimiva rahoitusjärjestelmä on keskeinen, jotta talous- ja rahaliitto olisi toimiva ja vakaa. Viime vuosina on saatu aikaan edistystä, ja tämän liikevoiman pohjalta on löydettävä yhteisymmärrys tulevaisuudesta. Jo neuvottelupöydällä olevissa asioissa on edettävä ja on sovittava muista toimista, jotka on toteutettava vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa pankkiunionin viimeistelemistä ja riskien vähentämistä ja jakamista pankkisektorilla, jotta eurooppalaisista pankeista voidaan tehdä entistä kestävämpiä. Jotta reaalitaloudelle voitaisiin tarjota parempia rahoitusmahdollisuuksia muun muassa pääomamarkkinoiden avulla, on myös erittäin tärkeää toteuttaa pääomamarkkinaunioni.

 

  • Yhdentyneemmän talous- ja finanssivakausunionin luominen

Jo viiden puheenjohtajan raportissa tunnustetaan, että lähentyminen kohti kestävämpiä jäsenvaltioiden taloudellisia ja sosiaalisia rakenteita on olennaista, jotta talous- ja rahaliitto voi onnistua pitkällä aikavälillä. Jäsenvaltiot voisivat vahvistaa jo olemassa olevia elementtejä, kuten talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa, jonka avulla talouspolitiikkaa koordinoidaan, tai EU:n talousarviosta annettavan rahoitustuen kytkemistä rakenneuudistuksiin. Jäsenvaltiot voisivat myös päättää parantaa euroalueen valmiuksia makrotalouden vakauttamiseen. Asiakirjassa hahmotellaan tätä varten useita eri vaihtoehtoja, joita komissio aikoo tutkia.

 

  • Demokraattisen vastuuvelvollisuuden ankkurointi ja euroalueen instituutioiden vahvistaminen

Jotta talous- ja rahaliitto olisi vahvempi, jäsenvaltioiden on hyväksyttävä se, että euroalueen asioissa vastuuta ja päätöksentekoa jaetaan enemmän, yhteisen oikeudellisen kehyksen puitteissa. Tämä voitaisiin toteuttaa EU:n perussopimusten ja toimielinten kautta, hallitustenvälisesti tai – kuten nykyisinkin – niiden yhdistelmänä. Pidemmälle menevän poliittisen yhdentymisen myötä voi olla tarpeen uudistaa tasapaino komission ja euroryhmän välillä. Samoin voi olla perusteltua nimittää euroryhmälle kokoaikainen pysyvä puheenjohtaja ja yhdenmukaistaa euroalueen ulkoinen edustus. Julkisessa keskustelussa on esillä myös ajatus euroalueen varainhoitohallinnosta – ja mahdollisesti euroalueen talousarviosta – sekä ajatus Euroopan valuuttarahastosta. Niitä voitaisiin harkita talous- ja rahaliiton syventämisen myöhemmässä vaiheessa, EU:n kehyksessä.

Files

LataaPDF - 1.6 MB