First published on
15 júla 2014

Nový začiatok pre Európu: moja agenda pre zamestnanosť, rast, spravodlivosť a demokratickú zmenu.

Files

PrevziaťPDF - 1.1 MB