First published on
01 czerwca 2018 (last update on: 12 czerwca 2018)

Rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, gospodarka morska, rybołówstwo, środowisko, klimat.

Files

Factsheets

PobierzPDF - 470.1 KB
PobierzPDF - 2.6 MB
PobierzPDF - 283 KB

Legal texts on Common Agricultural Policy (CAP) strategic plans

Legal texts on financing, management and monitoring of the CAP

Legal texts on common organisation of the markets

PobierzPDF - 503.8 KB

Impact assessments

PobierzPDF - 749.6 KB
PobierzPDF - 1.6 MB
PobierzPDF - 2 MB

Legal texts on the Environment and Climate Action Programme (LIFE)

PobierzPDF - 2.4 MB
PobierzPDF - 169.4 KB

Legal texts on the European Maritime and Fisheries Fund

PobierzPDF - 714.6 KB
PobierzPDF - 49.6 KB
PobierzPDF - 2.2 MB

Podobne informacje