First published on
01 czerwca 2018 (last update on: 12 czerwca 2018)

Rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, gospodarka morska, rybołówstwo, środowisko, klimat.

Files

Factsheets

PobierzPDF - 1.4 MB
PobierzPDF - 2.7 MB
PobierzPDF - 283 KB

Legal texts on Common Agricultural Policy (CAP) strategic plans

Legal texts on financing, management and monitoring of the CAP

Legal texts on common organisation of the markets

Impact assessments

Legal texts on the Environment and Climate Action Programme (LIFE)

Legal texts on the European Maritime and Fisheries Fund

Podobne informacje

  • Przyszły budżet UE

    Wnioski ustawodawcze oraz podstawowe fakty i liczby na temat budżetu UE po 2020 r.