First published on
01 června 2018 (last update on: 12 června 2018)

Zemědělství, rozvoj venkova, námořní záležitosti, rybolov, životní prostředí, klima.

Files

Factsheets

StáhnoutPDF - 1.4 MB
StáhnoutPDF - 1.4 MB
StáhnoutPDF - 282.6 KB

Legal texts on Common Agricultural Policy (CAP) strategic plans

Legal texts on financing, management and monitoring of the CAP

Legal texts on common organisation of the markets

Impact assessments

Legal texts on the Environment and Climate Action Programme (LIFE)

Legal texts on the European Maritime and Fisheries Fund

Související informace