First published on
14 Luty 2018

EU budget

 

Komisja Europejska przedstawiła możliwe warianty nowego, zmodernizowanego, długoterminowego budżetu UE, który umożliwi skuteczne wcielenie w życie priorytetów po 2020 r. z korzyścią dla obywateli, a także omówiła skutki finansowe poszczególnych wariantów. Podczas dyskusji na temat poziomu ambicji UE przy podejmowaniu działań w dziedzinach takich jak ochrona granic zewnętrznych UE, wsparcie na rzecz prawdziwej Europejskiej Unii Obrony, wspieranie transformacji cyfrowej Europy czy zwiększanie skuteczności unijnej polityki spójności i polityki rolnej ważne jest, by zdawać sobie sprawę, co różne decyzje będą oznaczać w praktyce pod względem finansowym na poziomie UE. Taki jest też cel komunikatu i not informacyjnych zamieszczonych poniżej – skwantyfikowanie skutków finansowych różnych wariantów polityki. W dokumentach tych opisano również negatywne skutki dla obywateli i przedsiębiorstw, jakie mogą wystąpić, jeśli nowy budżet UE miałby zostać przyjęty z opóźnieniem.

Files

PobierzPDF - 249.3 KB
PobierzPDF - 205.1 KB
PobierzPDF - 4.1 MB
PobierzPDF - 203.4 KB
PobierzPDF - 1.4 MB