Bendra deklaracija dėl 2017 m. ES teisėkūros prioritetų

Pasiekėme kritinės svarbos Europos Sąjungai momentą. Tai daugelio pasaulinių, ekonominių, aplinkosauginių ir visuomeninių iššūkių metas. Todėl Europos piliečiai tikisi, kad Europos Sąjunga pasieks konkrečių rezultatų padėdama įveikti didžiausius iš tų iššūkių.

Norint pasiekti rezultatų tuomet, kai jų labiausiai reikia, būtina, kad Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija glaudžiai bendradarbiautų tarpusavyje, visų pirma vykdant Europos Sąjungos teisėkūros procesą. Todėl <...> įsipareigojome kasmet bendru sutarimu nustatyti, kuriems pasiūlymams bus teikiama pirmenybė vykdant teisėkūros procesą.

Nors bus tęsiamas darbas su visais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, vykdant teisėkūros procesą pirmenybė bus teikiama toliau nurodytoms iniciatyvoms siekiant užtikrinti, kad būtų padaryta esminė pažanga ir, kai įmanoma, šios iniciatyvos būtų priimtos anksčiau nei 2017 m. pabaigoje:

Politiniu lygmeniu bendros deklaracijos įgyvendinimas bus bendrai ir reguliariai tikrinamas visų trijų institucijų pirmininkų susitikimuose 2017 m. kovo, liepos ir lapkričio mėnesiais.

Files

AtsisiųstiPDF - 229.1 KB

Susijusi informacija