First published on
14 Veebruar 2018

EU flags

Bratislava tegevuskava ja Rooma deklaratsiooni ning neile järgnenud juhtide tegevuskavaga on Euroopa tähelepanu koondunud õigustatult sellise liidu loomisele, millest oleks kodanikele käegakatsutavat kasu.

Ilma seda tähelepanu hajutamata saab astuda praktilisi samme, et Euroopa Liit toimiks eurooplastele olulisi prioriteete ellu viies veelgi tõhusamalt.

Allpool esitatud teabelehtedes selgitatakse, millised institutsioonilised võimalused on olemas, et parandada Euroopa valimiskorraldust ja muuta ELi institutsioonide juhtide ja Euroopa kodanike omavahelised suhted tihedamaks.

Files

AllalaadiminePDF - 114.4 KB
AllalaadiminePDF - 212.6 KB
AllalaadiminePDF - 1.3 MB
AllalaadiminePDF - 234.7 KB
AllalaadiminePDF - 1.5 MB
AllalaadiminePDF - 268 KB
AllalaadiminePDF - 452.7 KB
AllalaadiminePDF - 1.3 MB