First published on
31 май 2018

Задълбочаване на европейския Икономически и паричен съюз (включително Програма за подкрепа на реформите, Европейска функция за стабилизиране на инвестициите и „Перикъл“).

Files

Legal texts on the European Investment Stabilisation Function

СвалиPDF - 276.2 KB

Legal texts on the Reform Support Programme

Legal texts on the Pericles 2021-27 programme (anti-counterfeiting)

Factsheets

СвалиPDF - 206.5 KB
СвалиPDF - 216.8 KB

Информация по темата