Sidans innehåll

Politik

 • Utrikespolitik

  Utrikespolitik

  EU har diplomatiska förbindelser med nästan alla världens länder. Vi har strategiska partnerskap med viktiga internationella aktörer, är djupt engagerade i tillväxtländer runtom i världen och har slutit bilaterala associeringsavtal med flera grannländer.

 • Den europeiska grannskapspolitiken

  Den europeiska grannskapspolitiken

  Målet är större politisk och ekonomisk stabilitet och ökad säkerhet i regionen. EU:s egen stabilitet bygger på demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, och grannskapspolitiken kommer att fortsätta att främja dessa universella värderingar.

 • Internationellt samarbete och utveckling

  Internationellt samarbete och utveckling

  Genom sin politik för utvecklingssamarbete vill EU minska fattigdomen i världen, bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling samt främja demokrati, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning och respekten för de mänskliga rättigheterna.

 • Humanitärt bistånd och civilskydd

  Humanitärt bistånd och civilskydd

  EU ger humanitärt bistånd till människor i nöd, särskilt till de mest utsatta, och samordnar EU-ländernas civilskyddsinsatser vid katastrofer i hela världen.

 • Handelspolitik

  Handelspolitik

  EU:s handelspolitik stakar ut riktningen för handel och investeringar i och utanför EU. Politiken påverkar EU-invånarna, som också kan vara med och utforma den så att den speglar samhällets gemensamma värderingar och intressen. EU hjälper företagen att ta vara på möjligheterna till internationell handel med målet att främja tillväxt, nya jobb, konkurrenskraft och investeringar i EU.

 • Säkerhet och försvar

  Säkerhet och försvar

  Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska bidra till att bygga upp civila och militära resurser så att EU blir bättre på att förhindra och hantera kriser.

 • EU:s utvidgning

  EU:s utvidgning

  En investering i fred, säkerhet och stabilitet i Europa – utsikterna till EU-medlemskap driver på kandidatländernas reformarbete och leder till positiva demokratiska, politiska, ekonomiska och sociala förändringar.

Aktuellt

Bakgrund

Den politiska krisen i Ukraina, kriget i Syrien och oron i Mellanöstern har tydligt visat att EU behöver en starkare gemensam utrikespolitik. Vi har flera ”mjuka maktmedel”, bland annat handelspolitik och utvecklingsbistånd, som samordnas av EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini.

De länder som vill ska också kunna samordna sina försvarsresurser och delta i gemensamma EU-uppdrag. Det är också ett sätt att undvika överlappning av program och spara pengar.

Utöver de utrikespolitiska verktygen bidrar EU-kommissionen med humanitärt bistånd och civilskydd till dem som drabbats av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor.