Policy areas

Background

Den politiska krisen i Ukraina, kriget i Syrien och oron i Mellanöstern har tydligt visat att EU behöver en starkare gemensam utrikespolitik. Vi har flera ”mjuka maktmedel”, bland annat handelspolitik och utvecklingsbistånd, som samordnas av EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini.

De länder som vill ska också kunna samordna sina försvarsresurser och delta i gemensamma EU-uppdrag. Det är också ett sätt att undvika överlappning av program och spara pengar.

Utöver de utrikespolitiska verktygen bidrar EU-kommissionen med humanitärt bistånd och civilskydd till dem som drabbats av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor.

Dokument