Policy areas

Background

Politična kriza v Ukrajini, razmere v Siriji in nemiri na Bližnjem vzhodu so jasno pokazali, da EU potrebuje močnejšo skupno zunanjo politiko. EU razpolaga s številnimi instrumenti „mehke moči‟, denimo trgovinsko politiko in razvojno pomočjo, ki jih koordinira Federica Mogherini, visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Poleg teh instrumentov bi morale države članice, ki tako želijo, združiti svoje obrambne zmogljivosti, kar bi jim omogočilo sodelovanje v skupnih misijah EU – in hkrati preprečilo podvajanje programov in finančnih stroškov.

Evropska komisija zagotavlja tudi človekoljubno pomoči najbolj ogroženim ljudem, ki so jih prizadele naravne nesreče ali nesreče, ki jih povzroči človek. Pomoč zagotavlja prek instrumentov humanitarne pomoči in civilne zaščite.

Dokumenti