Področja politike

 • Zunanja politika

  Zunanja politika

  Evropska unija ima diplomatske odnose s skoraj vsemi državami na svetu. Z najpomembnejšimi mednarodnimi akterji jo vežejo strateška partnerstva, tesno sodeluje z državami v vzponu, s številnimi sosednjimi državami je sklenila dvostranske pridružitvene sporazume.

 • Evropska sosedska politika

  Evropska sosedska politika

  Osredotoča se na stabilizacijo regije s političnega, gospodarskega in varnostnega vidika. Stabilnost EU temelji na demokraciji, človekovih pravicah in pravni državi, zato se bo EU še naprej zavzemala za spoštovanje teh splošnih vrednot.

 • Mednarodno sodelovanje in razvoj

  Mednarodno sodelovanje in razvoj

  Evropska unija v okviru svoje razvojne politike pomaga pri zmanjševanju revščine v svetu, zagotavlja trajnostni gospodarski, družbeni in okoljski razvoj ter spodbuja demokracijo, pravno državo, dobro upravljanje in spoštovanje človekovih pravic.

 • Humanitarna pomoč, civilna zaščita

  Humanitarna pomoč, civilna zaščita

  EU zagotavlja humanitarno pomoč na podlagi potreb in ob tem namenja posebno pozornost najbolj ranljivim žrtvam ter usklajuje evropsko pomoč na področju civilne zaščite ob nesrečah po vsem svetu.

 • Trgovinska politika

  Trgovinska politika

  Trgovinska politika EU določa usmeritev za trgovino in naložbe v EU in iz nje. To vpliva na državljane EU in upošteva njihove interese, kar se odraža v vrednotah in interesih EU kot celote. EU pomaga podjetjem, da bi kar najbolje izkoristila prednosti, ki jih ponuja svetovni trg, ter si prizadeva za spodbujanje gospodarske rasti, zaposlovanja, konkurenčnosti in naložb v EU.

 • Varnost in obramba

  Varnost in obramba

  Namen skupne evropske varnostne in obrambne politike je krepitev civilnih in vojaških zmogljivosti EU za učinkovitejše preprečevanje in obvladovanje kriz.

 • Širitev EU

  Širitev EU

  Naložba v mir, varnost in stabilnost v Evropi: možnost članstva v EU ima pomemben preobrazbeni učinek na zadevne države, saj vključuje pozitivne demokratične, politične, gospodarske in družbene spremembe.

Najnovejše

Osnovne informacije

Politična kriza v Ukrajini, razmere v Siriji in nemiri na Bližnjem vzhodu so jasno pokazali, da EU potrebuje močnejšo skupno zunanjo politiko. EU razpolaga s številnimi instrumenti „mehke moči‟, denimo trgovinsko politiko in razvojno pomočjo, ki jih koordinira Federica Mogherini, visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Poleg teh instrumentov bi morale države članice, ki tako želijo, združiti svoje obrambne zmogljivosti, kar bi jim omogočilo sodelovanje v skupnih misijah EU – in hkrati preprečilo podvajanje programov in finančnih stroškov.

Evropska komisija zagotavlja tudi človekoljubno pomoči najbolj ogroženim ljudem, ki so jih prizadele naravne nesreče ali nesreče, ki jih povzroči človek. Pomoč zagotavlja prek instrumentov humanitarne pomoči in civilne zaščite.